यलया सतकय् स्मार्ट मत तयेगु तयारी

यल – यल महानगरपालिकां थःगु कार्यक्षेत्र दुने लाःगु मुख्य सतकय् ‘स्मार्ट लाइट’ जडान यायेत्यंगु दु । यल मनपां सतकय् च्वंगु लठ्ठाय् स्मार्ट मत जडान यायेगु तयारी याःगु खः । महानगरपालिकाया प्रवक्ता राजु महर्जनं कनादीकथं सतकय् च्वंगु दक्वं लठ्ठाय् स्मार्ट मत जडान यायेगु ज्या जूसां आवश्यकता कथं जक मत च्याकेगु व्यवस्था यायेगु जुइ धयादिल ।

बहनिसिया इलय् सतक दुर्घटना जुइ, खिउँगु थासय् सवारी साधन चले यायेबलय् अप्वः दुर्घटना जुइ, अःखः दिशां वःगु सवारी साधनया मतं मिखा तिर्मिर जुयाः समस्या जुइगु नापं लँय् न्यासि वनीपिंत तकं खिउँसे च्वनाः समस्या जुइगुलिं अज्याःगु समस्या वयेके मबीत सतकय् स्मार्ट मत जडान यायेगु योजना हःगु खः ।

यल मनपां सतकया निखें च्वंगु लठ्ठाय् स्मार्ट लाइट जडान यायेत्यंगु दुसा मत जडान लिपा लँजुवाः व सवारी चालकयात सहज जुइगु विश्वास याःगु दु । थुकथं जडान याइगु स्मार्ट लाइट यात्रु व सवारीया चाप अप्वइगु इलय् यक्व च्याइगु व म्हो जुल धाःसा मत नं म्हो जुइगु नापं म्हो जक थी ।

सवारी व यात्रतय् चाप अप्वइगु थाय्यात ध्यानय् तयाः स्वंगू चरणय् स्मार्ट मत जडान यायेगु यल मनपां न्ह्यथंगु दु । प्रवक्ता महर्जनया कथं न्हापांगु चरणय् पूच्वनिसें कुपन्डोलतक, निगूगु चरणय् पूच्वनिसें लगंख्यःतक व वयां लिपा लगंख्यलं धापाख्यः, यलध्वाखा, पिम्बहाः लगायतया थासय् स्मार्ट मत जडान याइगु जूगु दु ।

वय्कलं कनादीकथं यात्रु व सवारी साधन वल धाःसा दक्वं मत च्याइगु व लिपा थः हे बुलुहुं सिना वनीगु स्मार्ट मत जडान यायेत्यंगु खःसा प्यंगः लठ्ठामध्ये पालंपाः छगः छगः लठ्ठाय् मत च्याइ । स्मार्ट मत जडान यायेत विद्युत प्राधिकरणलिसे सम्झौता यानाः नं बोलपत्र तकं आह्वान यायेगु ज्या जुइधुंकूगु दुसा मोहनि न्ह्यः हे मत जडान यानाः उगु क्षेत्रया सुरक्षा स्थितिइ बल्लाकेगु योजना दुगु मनपां न्ह्यथंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS