चित्रकारया उसाँय् बा‍ंलाना वयाच्वन

येँ – अमेरिकाय् हृदयाघात जुयाः अस्पताल भर्ना जुयादीम्ह साहित्यकार नवीन चित्रकारया स्वास्थ्य सुधार जुया वःगु खँ वय्कःया छेँजःपिंसं कनादीगु दु । मिनेसोट्टाया अस्पतालय् वासः याकातःम्ह वय्कः आः न्यासि वने फुगु खँ नं धाःगु दु । अमेरिकाया थीथी साहित्यकारपिंसं वय्कःयात अस्पतालय् नापलानाः भिंउसाँय्या कामना याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS