ख्वपय् तःजिक क्वचाल येँयाः

ख्वप – ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर ख्वपय् वंगु आइतवाः यमाःद्यः लिनाः यँेयाः जात्रा क्वचायेकल । येँयाः जात्राया न्हापांगु दिं वंगु शुक्रवाः स्वीनिगू त्वाःमध्ये नीछगू त्वालय् यमाःद्यः थनाः येँयाः जात्रा सुरु जूगु खः । न्हापा न्हापा स्वीनिगू त्वालय् हे इन्द्रया काय जयन्तया प्रतीक यमाःद्यः थनीगु खः ।

उगु यमाःद्यःयात प्यन्हु लिपा गुभाजु सःताः होम यानाः चिनातःगु निपू का मध्ये छपू का ध्यनाः कैद सजाय क्वःछीगु ज्या जूगु खः । इन्द्रया कलाः यशोधरायात व्रत च्वनेगु निंतिं पालिजाः स्वां व खाइसी खू वःम्ह जयन्तयात थथे पातालय् ज्वनाः चिनातःगु कथं ख्वपय् थ्व जात्रा माने याना वयाच्वंगु खः ।

इन्द्रजात्रा नं धयातःगु थ्व जात्राया लिपांगु स्वन्हु धाःसा यांमत, मूपात्र हयाः त्वाःत्वालय् जात्रा याइगु चलन दु । न्हापांगु दिं मानन्धर समुदायं साःकुलां धाःगु थासं निप्वाः यांमत हइ । निगू साः दुगु थासं निप्वाः यांमत हइगु खः । उकुन्हु सलां गणेद्यःथाय् बां स्यानाः भ्वय् न्यायेकाः द्यः खतय् तयाः देय् चाःहिकी । बहनी मूपात्र सलां गणेद्यःया थासं पितहइ ।

सातिकुन्हु ग्वःमधि त्वालं छप्वाः यांमत हइ । अन छगू जक शिवरात्री गुथि दुगुलिं थथे याइगु खः । उकुन्हु छुमा गणेद्यःया थासं मत पुसा कया हइगु चलन दु । अनं मत कयाः यांमत च्याकाः देय् चाःहिकी । छुमा गणेद्यःया थासं मत च्याकीकुन्हु तःमधि भैलःद्यःया थासं मूपात्र हाइ । मूपात्रं त्वाः त्वालय् थनातःम्ह यमाःद्यःयात खड्गं पालेगु भाय् याइ ।

जामा सिनाः ख्वाःपाः व श्रीपेचधारी मूपात्रया जवंखवं दिचा निम्ह दइ । पातालया जुजुया प्रतीककथं वयात कयातःगु खःसां स्वर्गया जुजु इन्द्र जूगु ल्याखं मूपात्रयात खलनायक वा राक्षस धकाः नं धयातःगु दु । लिपांगु दिं तेखाच्व व भार्वाच्वपाखें मानन्धर समुदायं यांमत हयाः देय् चाःहिकी । उकुन्हु निगू सालं निप्वाः हे यांमत हइगु खः ।

नापनापं लाकौलाछेँ त्वालं पुलुुकिसि दयेका हइ । उगु पुलुकिसियात तःमधि, लाय्कू व दत्तात्रय चोकय् स्वचाः स्वचाः चाःहिकी । अन नं चाःहिकूगु स्वयेत म्वः म्वः मनूत मुनीगु खः । मूपात्रयात पुलुकिसिं नाप लात धाःसा न्हुतु मतु न्हुयाः स्याइ धइगु चलन दु । इन्द्र व मूपात्रया ल्वापू व संघर्षया जात्रा हे इन्द्रजात्रा खः ।

लिपांगु दिं लाय्कू लागां मूपात्र बहनी लिबाक पित हइ । पुलुकिसियात बंशगोपालय् वा नकेगु, लाय्कुलिइ मि पंकेगु व तौलाछेँया तःलातुंथिइ क्वस्वकाः लः त्वंकेगु ज्या याइ । लाकौलाछेँ त्वालं हःम्ह पुलिकिसयात तःमधिं लाकौलाछेँ थ्यंकाः पुलुकिसि जात्रा क्वचाइ । वयां लिपा जक मूपात्रं त्वाः त्वालय् थनातःम्ह यमाःद्यःयात पालाः जात्रा क्वचायेकीगु खः ।

स्थानीय लाकुलाछेँ त्वालं न्ह्याःगु पुलुकिसि जात्रा ख्वपया बुलुचा, नासमना, वंशगोपाल, इताछेँ, दरवार स्क्वायर, त्रिपुरासुन्दरी, चोछेँ, भोलाछेँ, नागपोखरी, गःछें, सूर्यमधि, तचपाल, ग्वःमधि, सुकूध्वाखालिसें थीथी थासय् चाःहिकूगु खः । थुगुसी निन्हु तृतिया क्यंगुलिं जात्रा गुन्हु तक न्ह्याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS