ख्यालि न्हिलि

कलाः व भाःत निम्हेसिया नापं न्ह्यलं चाल । कलाःम्ह तसकं लय्ताया च्वन । थ्व खनाः भाःतम्हं धाल— ‘छाय् छु जुल । थौं छ ला तसकं हे लय्ताः खनेदु ।’
थौं जिं छगू तसकं हे बांलाःगु म्हगस खंगु’— कलाःम्हं धाल— ‘छिं जितः हिराया छगू हार माः हयाः बिउगु ।’
भाःतम्ह नं लय् लय्तातां धाल— ‘का अय्सा ठिक जू । छ हाकनं छक्वः द्यं । अले व हारमाः क्वखाया दना वा ।’
ह्ह्ह्
छम्ह धनी मनुखं गरिबया न्ह्यःने तसकं फुँइ क्यनाः धाल ः—
थौं जिके खुगः कार दु, न्हय्गू पसः दु, स्वखा बंगला दु, करोडौंया शेयर दु, उलि हे बराबरया बैंक ब्यालेन्स दु । छंके छु दु ?
गरिबं धाल— ‘ जि छम्ह काय दु । अले वं ययेकातःम्ह छम्ह मिसा दु, गुम्ह मिसा छिमि याकः म्ह्याय् खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS