अमेरिकाया डीसी महानगरय् नं यँयाः

येँ – थुगुसी यँयाः पुन्हिया लसताय् नेवाः अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका (एनओए) या ग्वसालय् डीसी महानगरय् नं यँयाः ज्याझ्वः याइगु जूगु दु । डीसी महानगरय् एनओएया ग्वसालय् वंगु ७ दँ न्ह्यवंनिसें यँयाः पर्व न्यायेकेगु ज्या जुया वयाच्वंगु दु ।

थुगुसी नं यँयाःया झ्वलय् लाखे, पुलुकिसि, समय्द्वँ आदिया ब्वज्या जुइगु खँ धाःगु दु । अन अक्टोबर ६ कुन्हु यँयाः हनी । थ्वहे झ्वलय् भारतया सिक्किमय् न्यायेकीगु यँयाः ज्याझ्वलय् नरेशवीर शाक्यया नेतृत्वय् छगू पुचः थौं सिक्किम वनीगु जूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS