मध्यपुरय् तःजिक पुलुकिसि जात्रा न्यायेकल

थिमि- मध्यपुर थिमि नगरपालिकाय् म्हिगः तःजिक पुलुकिसि जात्रा न्यायेकल । थीथी इलय् चले जुयाः दिनाच्वंगु थ्व जात्रा स्वघौ तक न्ह्याःगु खः । दँय्दसं भिं एकादशिया झ्वलय् बालकुमारीनिसें सुरु जूगु उगु पुलुकिसि जात्राया जुजु जूम्ह पात्रं पुलुकिसिया म्हय् च्वनाः न्ह्यइपुक प्याखं हुला क्यंगु खः । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाया ग्वाहालिं थुगुसि ताः ई लिपा हाकनं थ्व पुलुकिसि जात्रा न्ह्याकूगु खः ।

जात्रा बालकुमारीं सुरु जुयाः मध्यपुर थिमि लागा, बाखाहा बजारं हाकनं नगदेसया थीथी थासय् चाःहिलाः बालकुमारीइ हे थ्यंकाः क्वचायेकूगु खः । उगु इलय् श्री स्वस्थानी ब्रत च्वंपिसं जलधारा हायेकाः देय् चाःहिउगु खःसा म्हिगः ब्रत च्वंपिसं उमित थीथी थासय् च्वनाः ड्रमका ड्रम लः लुकूगु खः ।

तासया लं नापं राजमुकुट (श्रीपेच) पुनाः जुजु जूम्ह मनू किसिम्हय् च्वने न्ह्यः न्यासिकेगु व स्वचाः किसियात चाःहिकेगु ज्या नं जूगु खः ।

किपा ः लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसीया फेसबुकपाखें

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS