लाक्वपाक्व विज्ञापन बन्देज तयेगु तयारी

येँ – येँ महानगरपालिकां लाथेपाथे विज्ञापन तयेगु ज्याय् प्रतिबन्ध तयेगु तयारी यानाच्वंगु दु । शहरयात बांलाकेत अज्याःगु निर्णय जूगु खँ धाःगु दु । मनपां आः डिजिटल विज्ञापनयात प्राथिमिकता बियाः यंकेगु कथं तयारी यानाच्वंगु खः । मनपां डिजिटल बाहेक मेगु फुक्कं विज्ञापन चीकेगु ज्या नं न्ह्याकाच्वंगु दु ।

आवंलि विज्ञापन यायेगु निंतिं सीमित थाय् क्वःछीगु व उगु लागाय् डिजिटल होडिङ बोर्ड तयेगु खँ मनपां धाःगु दु । मनापां डिजिटल विज्ञापन तयेगु निंतिं अध्ययन यायेगु ज्या न्ह्याकाच्वंगु दु । मनपां चक्रपथ, लैनचौर, बालाजु, त्रिपुरेश्वर लगायत क्षेत्रय् विज्ञापन तयेके बीगु तयारी यानाच्वंगु दु ।

तर चीब्याःगु लँ व गल्लीइ धाःसा विज्ञापन यायेमदइगु खँ मनपां धाःगु दु । डिजिटल होर्डिङ बोर्डय् गुलि तक लाइट तयेगु व गुलि कलरया दयेकेगु लिसें छगू विज्ञापनया ई गुलि तक यायेगु धइगु बारे मनपा दुने सहलह जुयाच्वंगु् दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS