थुगुसी येँयाःबलय् दशअवतार मक्यनीगु

येँ – थुगुसी येँयाः झ्वलय् दशअवतार मक्यनीगु जूगु दु । येँयाःया प्रमुख आकर्षण मध्ये छगू दशअवतार थुगुसी येँयाःया इलय् मक्यनेगु थ्वलिसें सम्बन्धित सरोकारवालतय्सं धाःगु दु । येँयाःया मू दिं थःनेयाः अर्थात येँयाःपुन्हि व नानिचा याः कुन्हु पूर्णरुपं दशअवतार मक्यनेगु व मेगु दिं कुन्हु छगू छगू जक अवतार क्यनेगु थुकिया व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु पुचलं धाःगु दु ।

दशअवतार क्यनेगु निंतिं मुख्य रुपं थुकिया भाला दीपकप्रसाद श्रेष्ठं कया वयाच्वंगु खःसां येँयाःज्वःछि दशअवतार क्यनेत माःगु सकतां व्यवस्थापन राजन शाही, नविन शाही, शिव मानन्धर, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल वन व सुमन घिमिरे खुम्हेसिनं याना वयाच्वंगु खः ।

वंगु शुक्रवाः छगू पत्रकार सम्मेलन यासें दीपकं येँयाः न्ह्यः वयाः थःपिंत नाप लानाः ध्यबा जक बिया वनीगु व मेगु छुं हे चिउताः मतइगु नापं थुगुसी आतक सम्पर्कतकं तःमवःगु व्यवस्थापन पुचःया राजन शाहीं कनादिल । थःपिंसं २०६० सालंनिसें थौंतक नं दशअवतार क्यने न्ह्यः यायेमाःगु पुजा, तिसावसः, कलाकारया व्यवस्थापन यायेगु नापं इमित नकेगु व पारिश्रमिकया नं व्यवस्था याना वयाच्वनागु धासें वय्कलं उगु इलंनिसें हे बजेट अप्वयेकेत धया वयाच्वनागु खःसां वास्ता मयासे च्वनाच्वंगु धयादिल ।

उगु इलय् थःपिंसं नीद्वः तका दामं दशअवतार क्यना वयाच्वनागु खःसां आः इलय् बजाः भाः तसकं थहां वंगुलिं बजेट वृद्धि यायेत दीपकयात धयाबलय् न्ह्याबलें जिउ जिउ जक धाइगु तर नाप लायेत धाःसा गबलें नं मवइगु राजनं धयादिल ।

अथे खःसां थगुने व नगुने ख्वीद्वः तका दां बिउगु व उलि हे ध्यबां ज्या चले यानागु खःसां आःया इलय् छन्हुया निंतिं हे झिंन्याद्वः तका धइथें खर्च जुइगु व मुक्कं यायेबलय् छगूत्या लाख स्वयां अप्वः खर्च जुइगुलिं खर्च व्यवस्थापन याये मफइगु जूगुलिं थुगुसी व्यवस्थापन पुचःपाखें दशअवतार मक्यनेगु निर्णय यानागु वय्कलं धयादिल ।

दशअवतार क्यनेगु भाला दीपक स्वयां न्ह्यः वय्कःया अबु थुकिया भाला कया वयाच्वनादीगु खः । वय्कःया अबु मदयेधुंकाः दीपकं भाला कया वयाच्वंगु खःसां दशअवतार क्यनेत गबलें नं मवइगु जूगुलिं थुकिया विधि प्रक्रिया छु धइगु तकं दीपकं मसिउगु व्यवस्थापन पुचःया मेम्ह दुजः नवीन शाहीं धयादिल ।

येँयाः तसकं न्ह्यःने थ्यनेधुंकूगु व दशअवतारया क्यनेत माःगु वसः, तिसाया अवस्था छु दु धकाः मिले यायेमाःगु नापं द्वादशी कुन्हु महावीरया पुजा यानाः नासः स्वनेमाःगु खःसां आतक छुं याये मफुगु वय्कलं धयादिल । दशअवतार क्यनेत कलाकारतय्त समाः यायेगु, कलाकारतय्त गुकथं च्वनेगु धकाः प्रशिक्षण बीगु, भूमिका कथंया वसः मिले यानाः दक्वं व्यवस्थित दु मदु स्वयेमाःगु ज्या दक्वं दीपकं यायेमाःगु खःसां आतक सम्पर्कय् मवःगु मेम्ह दुजः शिव मानन्धरं कनादिल ।

येँयाः ज्वःछि न्हियान्हिथं झिगू अवतार क्यनेत म्होतिं नं न्यय्म्ह निसें ख्वीम्ह कलाकारया आवश्यक जुइगु व इमित नकेगु, पारिश्रमिक बीगु, चिलाख च्याकेत, पुजा, प्रसाद ग्रहण, तिसावसः, समाः आदि सकतां ज्याया निंतिं छगूत्यानिसें निगू लाख तका खर्च आवश्यक जूगु व थगुने खर्च मगानाः समस्या जुइवं थम्हं प्याखं स्यनाच्वनागु स्कुलपाखें नीन्याद्वः आर्थिक ग्वाहालि कयाः ज्या संचालन यानागु राजनं धयादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS