झंगः ल्हानाः मेम्ह नापं इहिपा

मनुखं मेहनत यानाः जक मखु, झंगः लानाः नं ध्यबा कमे यायेगु याइ । अझ झंगः लानाः वा मेपिंत म्वाःमदुगु, उगुंथुगुं खँ ल्हानाः ध्यबा, वसः, लाकां, ब्याग उकिसनं जि जक जिउसा लुँवहया तिसाज्वलं तकं पच याइपिं नं दु । मनूतय्सं थःत माःगु सामान ल्हातय् लाकेत झंग लाःगु घटना ला झीसं यक्व स्वया वयाच्वनागु खः ।

तर झंगः लानाः हे इहिपा याःगु धइगु अपाय्सकं न्यने लंगु मदु । तर चीनय् धाःसा थ्व इलय् झंगः लानाः इहिपा यायेगु छगूकथं चलन थें जुया वयाच्वंगु दु । हालय् छम्ह मिसां डमी (नक्कलि) इहिपा यायेगु झ्वलय् झंगः लानाः छम्ह अपरिचित मिजं नाप इहिपा याना बिउगु दावी याःगु दु । हङकङया छम्ह २१ दँ दुम्ह मिसां थःत न्हापां ला ‘वेडिंग प्लानर’ जुइत धासें तालिम बिउगु व लिपा ‘मोक वेडिंग’य् सहभागि जुइत धाःगु जुयाच्वन ।

डमी इहिपाया निंतिं उम्ह मिसायात भम्चाया भूमिका बिउगु जुयाच्वन । अबलय् तक व मिसां धाथेंया इहिपाया ज्याझ्वः जुयाच्वंगु धइगु छफुति नं वाःमचाःगु जुयाच्वन । खय्तला उम्ह मिसां दकलय् न्हापां मेकअप आर्टिस्टया निंतिं आवेदन बिउगु जुयाच्वन । तर कम्पनीं वयात वेडिंग प्लानर जुयाः ज्या यायेत धाल ।

यदि थ्व ज्याय् संलग्न जूसा अप्वः ध्यबा कमे याये फइ धकाः वयात ह्ययेकूगु जुयाच्वन । वयां लिपा उम्ह मिसा नं तयार जुल ।वेडिंग प्लानरया निंतिं हङकङय् वयात छवाः निःशुल्क तालिम नं बिउगु खः । वयां लिपा वयात डमि इहिपाया निंतिं धकाः चीनया फुजियान प्रान्तय् छ्वयाबिल ।

गन वयात इहिपा यायेत तयार जुयाच्वंम्ह मिजंनापं धाथेंया इहिपाया भ्वँतय् ल्हाःचिं तकं तयेकूगु खः । हङकङय् वने धुंकाः जक थःगु इहिपा नक्कलि मखसे झंगः लानाः धाथेंया इहिपा खँ पत्ता लगे जूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS