नेवाः शर्ट फिल्म अमेरिकाय् क्यनीगु

वंगु लाय् येँय् जूगु नेपालभाषा चीहाः संकिपा नखतय् दुथ्याःगु चीहाः संकिपा -शर्ट फिल्म) त थौं विहीवाः अमेरिकाय् प्रदर्शन याइगु जूगु दु । अमेरिकाया मेरिल्याण्डस्थित गेथर्सवर्गय् अनया ई कथं थौं विहीवाः बहनी ६ बजे थ्व संकिपा प्रदर्शन यायेत्यंगु खः ।

थ्व शर्ट फिल्म ब्वज्या प्रति व्यक्ति १० डलर कयाः क्यनेत्यंगु खः । उकिया लागिं ३० ति स्वकुमि वइगु खँ ग्वसाः खलःया दुजः प्रविण ताम्राकारं कनादिल । थुकी शर्ट फिल्म कासाय् दुथ्याःगु झिगू मध्ये गुंगू फिल्म क्यनीगु खँ धाःगु दु । उगु हे इलय् नेपालं उखे झायाच्वंम्ह पुलांम्ह रक्षा मन्त्री लिसें सांसद भिमसेनदास प्रधानयात ख्येँसगं बियाः हनीगु नं ज्याझ्वः दु ।

थौंया फिल्म ब्वज्या लिपा अमेरिकाय् भाजु केशरत्न शाक्यया छेँय् व मेगु महिनाय् भाजु राम मालाकारया छेँय् नं फिल्म क्यनेगु ज्याझ्वः दुगु खँ धाःगु दु । वयां लिपा थुकियात अमेरिकाया हलय् समेत क्यनेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ नं सीदुगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS