नेवाः सुपरस्टारया परिभाषा व आधार ?

विश्व संकिपाया ख्यलय् ‘सुपरस्टार’या चलन शायद बलिउडय् जक थें च्वं ! उकिसनं बलिउडया संकिपाया आतकया इतिहासय् निम्ह हे जक स्टार कलाकारयात ‘सुपरस्टार’ धकाः धायेगु यानातःगु दु । दकलय् न्हापांम्ह सुपरस्टार राजेश खन्ना खःसा निम्हम्ह धाये वा थौंकन्हय्या सुपरस्टार अभिताभ बच्चन खः ।

सन् ७० या दशकय् राजेश खन्नायात सुपरस्टार धकाः धायेगु धायेगु यानातःगु खःसा सन् ८०या दशकय् वयाः अभिताभ बच्चनयात सुपरस्टार धायेगु यानाहःगु खः । वयां लिपा आतक सुं नं बलिउड कलाकारयात सुपरस्टार धकाः धायेगु यानाच्वंगु मदु । संकिपा ख्यलय् तसकं तसकं लोकंह्वाःम्ह अले तसकं चर्चितम्ह नापनापं हिट, सुपरहिट संकिपाया स्टार कलाकारयात हे सामान्यतयाः ‘सुपरस्टार’ धकाः धायेगु याइगु खः ।

संकिपाय् अभिनय याइम्ह न्ह्याम्हेसित नं कलाकार हे जक धाइ, अले तसकं चले जुल कि वा लोकंह्वात कि वयात स्टार धाइ । उकिसनं स्वकुमिपिनि दथुइ तसकं हे लोकंह्वात कि व मदिक्क हिट संकिपाय् अभिनय यानाच्वंम्ह स्टार कलाकार जूसा वयात हे ‘सुपरस्टार’ धकाः धायेगु यानाच्वंगु खनेदु । थ्व जुल बलिउडया सन्दर्भया खँ ।

लिपांगु इलय् नेवाः संकिपा ख्यलय् नं ‘नेवाः सुपरस्टार’ चर्चाया विषय जुयाच्वंगु दु । नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् नं दँय् छम्ह मिसा व छम्ह मिजं कलाकारयात ‘नेवाः सुपरस्टार’या घोषणा यानाः छगू छगू लाख तका सिरपाःसहितया सम्मान बीगु खँ थ्व इलय् बय्बय् जुयाच्वंगु दु । खय्तला दँय् छगू लाख तका बियाः नेपालभाषाया संकिपा ख्यःया कलाकारयात सम्मान यायेगु ज्या धाथें हे च्वछायेबहगु हे ज्या खः धायेमाः ।

थुकिं संकिपाकःमिपिंत प्रोत्साहित यायेगु, हौसला बीगु ज्या जुइ । तर थौंया इलय् नेपालभाषा संकिपा ख्यलय् नेवाः सुपरस्टार अथवा थुकिया घोषणा आवश्यक खः ला ? खःसा नेवाः सुपरस्टारया घोषणाया आधार छु ? गज्याःम्ह कलाकार वा स्टारयात सुपरस्टार धायेगु ? संकिपाया ख्यलय् तसकं लोकंह्वाःम्ह, नांजाःम्ह अले हिट संकिपाया कलाकारयात संकिपा ख्यःया हे भासं ‘सुपरस्टार धायेगु यानाच्वंगु खःसा खस् भाय् (कलिउड)या संकिपा ख्यलय् तकं आतक ‘सुपरस्टार’ धाये लायकपिं सुं स्टार कलाकार खनेमदुनि ।

कलिउडया संकिपा उद्योगय् नं दँय्दसं सछिगू स्वयां अप्वः संकिपा निर्माण जुयाच्वंगु दुसा उलि हे संंकिपा प्रदर्शन नं जुयाच्वंगु दु । उकी मध्ये मुस्किलं छगू दर्जन संकिपा हिट जुइ । अय्नं कलिउडय् आतक सुं कलाकारयात सुपरस्टार धायेगु चलन ला दुहां वःगु मदुनि ! खय्तला कलिउड व मेमेगु संकिपा ख्यलय् ‘सुपरस्टार’ धायेगु चलन दुहां वःगु मदुनि धायेवं नेपालभाषा संकिया ख्यलय् नं ‘नेवाः सुपरस्टार’ धाये मजिउ वा ल्यये मजिउ धइगु मदु ।

सुपरस्टार ल्ययेत दँय्दसं संकिपा नं यक्व निर्माण जुइमाल नि, अले कलाकारतय्सं नं संकिपाय् निरन्तरता बियाच्वने माल नि मखुला ? धायेगु हे खःसा नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् दँय् छगू दर्जन नं नेवाः संकिपा प्रदर्शन जूगु मदु धाःसां जिउ । अथे हे नेवाः संकिपाय् म्हितीपिं कलाकारतय्सं संकिपा ख्यलय् निरन्तरता बी फयाच्वंगु मदु ।

अले थज्याःगु अवस्थाय् नेवाः सुपरस्टार घोषणा यायेगुया आधार छु ?नेपालभाषाया संकिपा निर्माणया ज्या न्ह्याःगु स्वंगू दशक पुलेधुंकूगु दु । न्हापांगु नेवाः संकिपा खः ‘सिलु ।’ वि.सं. २०७३ सालपाखे दकलय् न्हापां नेवाः भाय्या संकिया निर्माण यायेगु ज्या जूगु खः । सिलु संकिपा निर्माण जूगु स्वंगू दशक दये धुंकाः नं थौंया इलय् नेवाः संकिपा क्यनेगु ज्या धाःसा च्यारिटी व महोत्सव (फेस्टिभल)य् हे जक सीमित जुयाच्वंगु दु ।

नेपालभाषाया संकिपात नियमित रुपं स्वकुमिपिंथाय् तक थ्यंकेगु व्यवस्था नं याये फयाच्वंगु मदुनि धाःसां जिउ । अथेला नेवाः संकिपात च्यारिटी व महोत्सवय् जक क्यनेगुलिइ सीमित जुयाच्वंसां संकिपा निर्माण यायेगु ज्या धाःसा धमाधम जुयाच्वंगु दु । अथे हे नेपालभाषा संकिपा ख्यलय् न्हू न्हूपिं कलाकारत नं धमाधम खने दयेकः वयाच्वंगु हे दु ।

अथे खयां नं नेवाः संकिपा ख्यः पूर्णरुपं व्यावसायिक धाःसा जुइ फयाच्वंगु मदुनि । गुलिखे कलाकारत ला थ्व ख्यलय् थःगु रहर पूरा यायेत व शौखया निंतिं जक नं खने दयेकः वयाच्वंगु दु । नेवाः संकिपा ख्यः पूर्ण व्यावसायिक जुइ मफयाच्वंगुया लिउने छता कारण कलाकारतय्सं निरन्तरता बियाच्वने मफुगुलिं नं खयेफु ।

.अप्वः थें कलाकारत छगू निगू संकिपाय् हे जक सीमित जुयाच्वंगु खनेदु । गुलिखे कलाकारत ला निगू–प्यंगू संकिपा लिपा थ्व ख्यलं हे तापना वंगु जक मखसे तनावनेगु नापं जुयाच्वंगु दु । नेवाः संकिपा ख्यउय् खने दयाच्वंगु थज्याःगु स्थितिइ ‘नेवाः सुपरस्टार’ गथे यानाः ल्ययेगु अले गज्याःम्ह कलाकारयात सुपरस्टार धकाः धायेगु ?

नेवाः संकिपा ख्यलय् नं छगू लाख तकाया सिरपाः बीगु धइगु निश्चित रुपं थ्व ज्या व थुकिया विचाःयात सकारात्मक रुपं हे कायेमाः । तर आःया इलय् छु नेवाः सुपरस्टार धाथें हे आवश्यक खः ला ले ? थ्व न्ह्यसः दनीगु स्वाभाविक खः । थौंया इलय् नेवाः संकिपा ख्यःया विकास, विस्तार यानाः थुकियात प्रवद्र्धन यायेगु स्वयेमाः ।

उकिया निंतिं तिबः बीगु स्वयेमाः । नेवाः संकिपाया बजाः विस्तार यायेगु नापं नेवाः संकिपा इलय् हे स्वकुमिपिंथाय् नियमितकथं थ्यंकेगु लँपु छु जुइ, गुकथं व्यवस्था याये फइ नापं नेवाः संकिपाया निर्मातातय्त संकिपा निर्माणय् गुकथं ग्वाहालि याये फइ धइगु स्वयेमाः । थ्व बाहेकं नेपालभाषाया संकिपा ख्यःया मू समस्या छु खः उकिया पत्ता लगे यानाः उकियात समाधान यायेगु कुतः यायेमाः ।

आःया अवस्थाय् नेवाः संकिपाया समस्या धइगु हे संकिपा नियमित रुपं इलय् हे स्वकुमिपिंथाय्तक थ्यंके मफयाच्वंगु स्थिति खः धाःसां जिउ । उकिया निंतिं संकिपा क्यनेत आवश्यक सिनेमा हलया व्यवस्था यायेगु ज्याय् न्ह्याः वनेमाः थें च्वं । खय् भाय्या ख्यलय् नाटक विधायात ल्यंका तयेत वा नाटक प्रदर्शन यायेत नाट्यकःमिपिं थःपिंसं हे आवश्यक हलया व्यवस्था यानाः नाटक क्यनेगु ज्या याना वयाच्वंगु दु ।

खय् भाय्या नाट्यकःमिपिंसं मण्डला थिएटर, सिल्पी थिएटर, कुञ्ज थिएटर थेंज्याःगु आदि थिएटरया व्यवस्था यानाः नियमित रुपं हे नाटक प्रदर्शन याना वयाच्वंगु दु धाःसा नेवाः संकिपाकःमित नं थुकथंया व्यवस्था यायेगु ज्याय् छाय् थौं हे न्ह्यमचिलेगु ? नेवाः संकिपाकःमि व कलाकारनापं थ्व ख्यलय् लगे जुयाच्वंपिं सकसिनं थुखेपाखे छकः विचाः यायेगु खः ला कि ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS