सिसडोल ‘फूल’ जूगुलिं राजधानी फोहोर

येँ –  नुवाकोटया सिसडोलय् फोहोर वायेगु समस्या जुयाः स्वनिगःया थीथी थासय् फोहोरया पहाड खायेगु सुरु जूगु दु । वा वयेवं सिसडोलय् गाडी यंके मफयाः फोहोर वायेत समस्या जुयाच्वंगु खँ येँ मनपाया छम्ह वडाध्यक्षं ‘नेपालभाषा टाइम्स’ यात कनादिल । फोहोर ज्वना वंगु गाडी फोहोर वायेगु थासय् थ्यंकेत समस्या जुयाः स्वनिगलय् फोहोरया अप्वया वनाच्वंगु खँ नं वय्कलं कनादिल ।

वय्कलं थुकथं हे येँय् फोहोर द्वँचिनेगु क्रम न्ह्यानाच्वन धाःसा मोहनि थेंज्याःगु तःधंगु नखःया इलय् हे राजधानी नवइगु खँ नं कनादिल ।
स्वनिगःया फोहोर मुनाः येँया टेकुइ मुंकेगु यानाच्वंगु खःसा आः उगु लागाय् नं फोहोर तयेथाय् मदयाच्वंगु दु । टेकुइ वःगु फोहोरयात अन हे साः दयेकेगु धकाः महानगरपालिकां आधुनिक मेसिन तःगु खःसां उगु मेसिनं खास ज्या मयानाच्वंगु खँ सीदुगु दु ।

मेसिनं साः लगायत १० किलोवाट मत व लः नं उत्पादन जुइगु धाःसां अज्याःगु छुं हे ज्या मजुयाच्वंगु खँ सीदुुगु दु ।सिसडोलय् २०६२ सालय् स्वदँया निंतिं जक फोहोर वायेगु धाःसां झिंस्वदँ तक नं निरन्तर फोहोर वानाच्वंगुलिं अन आः फोहोर वायेत समस्या वयाच्वंगु दु ।

फोहोरया थ्व समस्या जुयाच्वंगुलिं यल व ख्वपय् फोहोर उठे यायेगु ज्या याइपिं निजी क्षेत्रया मनूतय्सं चान्हय् चान्हय् येँय् वयाः फोहोर वाना थकेगु यानाच्वंगु खँ नं सीदुगु दु । येँ मनपां आः अज्याःपिंत ज्वनेगु तयारी यानाच्वंगु खँ धाःगु दु । फोहोर वायेगु थाय्या व्यवस्था यायेगु खँय् धाःसा केन्द्र, प्रदेश व मनपाया दथुइ विवाद जुयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS