आः घन्टां ५०० गू लाइसेन्स छापे याइगु

येँ – यातायात व्यवस्था विभागं १ घण्टाया दुने ५०० थू लाइसेन्स छापे याइगु मेसिन न्याइगु जूगु दु । स्मार्ट लाइसेन्सया समस्या ज्यंकेगु निंतिं विभागं १० लाख कार्ड व लाइसेन्स प्रिन्ट याइगु तग्वःगु मेसिन न्यायेत्यंगु खः । सामान न्यायेगु निंतिं थ्वहे भदौ महिनाय् बोलपत्र आह्वान यायेगु तयारी विभागं यानाच्वंगु दु ।

थ्वहे वइगु भदौया लिपांगु वालय् बोलपत्र आह्वान याइगु खँ धाःगु दु । १० लाख स्मार्ट कार्डया निंतिं १८ करोड व प्रिन्ट मेसिनया निंतिं ४ करोड तका बजेट फ्यानातःगु दु । विभागं हयेत्यंगु तग्वःगु मेसिनं न्हिं ५०० गू स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट याइगु खँ धाःगु दु । थुगु ल्याखं न्हिं च्याघौ लाइसेन्स प्रिन्ट यात धाःसा ४००० गू लाइसेन्स प्रिन्ट यायेफइ ।

विभागयाके थौंकन्हय् च्यागः लाइसेन्स प्रिन्ट यायेगु मेसिन दु । विभागय् दुुगु मेसिनं थौंकन्हय् न्हिं १५०० लाइसेन्स छापे यायेगु क्षमता दु । तर मेसिनय् आपालं समस्या वयेगु यानाच्वंगुलिं कार्ड छापे यायेगु ज्याय् सुस्तता वयाच्वंगु दु । आः दुगु मेसिन आपालं धइथें स्यनिगु समस्या ब्वलनाच्वंगु दु ।

अथे जुयाः क्षमता कथं लाइसेन्स छापे यायेत नं समस्या जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु । विभागय् थौंकन्हय् ट्रायल परीक्षा पास यायेधुंकूपिं २ लाख स्वयां अप्वः मनूतय् स्मार्ट लाइसेन्स छापे यायेगु ज्या ल्यँ दनिगु खँ धाःगु दु । थुकिं मध्ये दकलय् अप्वः मोटरसाइकल व स्कुटी चालकया निंतिं परीक्षा पास जूपिं दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS