पशुपतिइ मनू फ्यतुइमाःगु मेचय् हाइभोल्टेज करेन्ट, छम्ह मनू सित

येँ- आः पशुपति आर्यघाटय् वनेबलय् त्यानुल धकाः अन तयातःगु मेचय् फ्यतुइत नं निक्वः बिचाः यायेमाःगु अवस्था वःगु दु । अन तयातःगु थ्व नँयागु मेचय् करेन्ट नं पास जुयाच्वंगु जुइफु ।

म्हीग वहे करेन्टय् लानाः छम्ह मनूया अनाहक ज्यान वंगु दु । बहनीपाखे चाःहिलाः वःम्ह स्थानीय पुष्प गन्धर्भ आर्यघाटय् झ्वःलिं तयातःगु नँयागु मेचय् फ्यतुइवं उकी करेन्ट वयाः अन हे सीगु खः ।

मेचय् गय् यानाः करेन्ट शर्त जुयाच्वन खः मसिउनि । मेचय् फ्यतुइवं गन्धर्भ हाइ भोल्टेजया करेन्टं ज्वनाः अन हे सीगु खः ।
थ्व घटनायात कयाः म्हिगः स्थानीय मनूत पशुपति विकास कोषय् धर्ना बिउ वन । कोषं घटनाया लागिं क्षमा फ्वँसें सीम्ह मनूया छेँजःयात क्षतिपूर्ति बीगु सम्झौता याःगु दु ।

कोषं मदुम्ह गन्धर्भया छेँजःयात १४ लाख तका क्षतिपूर्ति बीगु व वया छम्ह छेँजःयात कोषय् रोजगारी बीगु सम्झौता याःगु खः ।
मदुम्ह गन्धर्भ पशुपति लागाय् गाइड ज्या याइम्ह खः । ४० दँ दुम्ह गन्धर्भया छेँय् कलाः लिसें निम्ह मस्त दु । स्थानीय मनूत तसकं आक्रोशित जूगुलिं म्हिगः तक वयागु अन्त्येष्टि नं मयाःनि । थौं अन्त्येष्टि याये फुगु खँ धाःगु दु ।

गन्धर्भ फ्यतूगु मेच पशुपतिया दीप लागाय् खः । अप्वः यानाः सनाः वइपिं मनूत थ्वहे मेचय् फ्यतुइगु खः । थ्व छगू छगू मेचय् न्याम्ह खुम्ह मनू च्वने छिं । म्हिगः सुं मनू सिनाः सनाः वःपिं मनूत झ्वःलिं अन फ्यतूगु जूसा उपिं सकसियां थ्वहे हविगत जुइफुगु खँ स्थानीय मनूतय्सं धाःगु दु । तर भाग्यं अज्याःगु छुं घटना जुइगु पलेसा छम्ह जक मनूया ज्यान वन ।
स्थानीय जनतां थ्व सुुयागु लापर्वाहीं अथे जूगु खः छानबिन यानाः कारवाही यायेमाः धकाः समेत माग याःगु दु ।

प्रहरीं निवेदन दर्ता मयाः
सर्वसाधारण मनूत प्mयतुइगु मेचय् त्वःता तःगु करेन्टय् लानाः मनूया ज्यान वंगु घटनायात कयाः स्थानीय मनूतय्सं गौशाला प्रहरी चौकीइ निवेदन दर्ता याः वंगु खःसां प्रहरीं निवेदन धाःसा दर्ता मयाः । प्रहरी चौकीं छाय् निवेदन दर्ता मयाः धइगु खँय् नं स्थानीय जनतां आक्रोश प्वंकूगु दु । मनूया ज्यान हे वनीगु घटनाया लागिं पशुपति विकास कोषयात विपक्षी दयेकाः स्थानीय जनतां निवेदन दर्ता याःगु खःसां प्रहरीं निवेदन कायेत माने मजूगु खः । प्रहरीं घटनाया रिपोर्ट दर्ता मयाःगुलिं थ्व घटनाया सरकारी रेकर्ड मदइगु व लिपा हानं हानं नं थज्याःगु घटना जुयाच्वने फुगु आशंका नं स्थानीय जनतां याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS