ह्वेलया झिंखुन्हुया शवयात्रा

छम्ह किलर ह्वेलं थः सीम्ह मचायात ज्वनाः झिंन्हय्न्हु तक समुद्रय् चाःहिलाच्वंगु व थ्व झ्वलय् १६ सय किलोमिटर यात्रा तय याःगु खँ वैज्ञानिकतय्सं धाःगु दु । क्यानडाया भ्यान्कुभर टापु पारिया हारो क्षेत्रय् उम्ह मांम्ह किलर ह्वेलं थः पासापिंलिसे जानाः साल्मन न्याया छगू तःधंगु पुचःयात तच्वंगु गतिं लिनाच्वंगु खँ नं ह्वेल अनुसन्धान केन्द्र धाःगु दु ।

ह्वेल केन्द्र छगू वक्तव्य जारी यानाः बिउगु जानकारी कथं उम्ह ह्वेलया शोक यात्रा आः क्वचायेधुंकूगु दु । आः व हाकनं थःगु पुलांगु हे चञ्चल स्वभावय् लिहां वःगु दु । किलर ह्वेल डल्फिन वर्गया दकलय् तःधिकःम्ह प्रजाति खः । तसकं तीव्र गतिं लखय् ब्वाँय् वनेफुम्ह थ्व ह्वेलं तसकं चलाखीपूर्वक शिकार याइ ।

सामान्यत किलर ह्वेल थः सीम्ह मचा ज्वनाः छवाः तक थथे समुद्रय् चाःहिलाच्वनेगु याः । तर भ्यान्कुभरया टापु पारिया थ्व ह्वेलं धाःसां शोकयात्राया कीर्तिमान तःगु खँ वैज्ञानिकतय्सं धाःगु दु । वैज्ञानिकतय्सं जे ३५ नां बियातःम्ह थ्व ह्वेल वं याःगु यात्राया कारणं विश्वया ध्यान वयापाखे वनाच्वंगु खः ।

केन्द्रं धाःकथं मचाम्ह ह्वेलया सीम्ह अमेरिका व क्यानाडा दथुइ लाःगु सालिस समुद्र क्वय् कुतुं वंगु दयेमाः । अनुसन्धानकर्तातय्सं मालाः शव परीक्षण यायेगु ह्वःताः चूलाकेफइ ।थः सीम्ह मचायात म्हुतुं वांन्यानाः न्ह्याः वनाच्वंगु दकलय् न्हापां जुलाइ २४ तारिखय् खंकूगु खः । व मचाम्ह ह्वेल उकुन्हु हे सीगु अनुमान याःगु दु । सीगु कारण धाःसा सीमदुनि ।

क्यानडा व अमेरिकां किलर ह्वेलयात लोप जुइत्यंपिं समुद्री जीवया धलखय् तयातःगु दु । थ्व ह्वेलतय्सं चिनुक जातया साल्मन न्या नयेगु याइ । तर थौंकन्हय् थ्व न्या धाःसा नाटकीय रुपं म्हो जुया वनाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS