कमलपुखूया संरक्षणया भाला स्थानीयवासीयात

येँ- थनया वडा नं. १ य् च्वंगु ऐतिहासिक कमलपुखूया मर्मत यानाः उकिया संरक्षण यायेगु भाला स्थानीयवासीयात बीगु जूगु दु । येँ महानगरपालिकाया प्रमुख विद्यासुन्दर शाकयं कमलपुखूया मर्मत व संरक्षणया जिम्मा स्थानीयवासीयात बीगु खँ धयादीगु खः । येँ मनपा प्रमुख शाक्यं पुखूया संरक्षण व मर्मतया जिम्मा स्थानीयवासीयात बीत येँ महानगर तयार दुगु खँ धयादीगु खः ।

कमलपुखूया मर्मत व संरक्षणया सन्दर्भय् स्थानीयवासीलिसें जूगु सहलहया इलय् प्रमुख शाक्यं पुखूया मर्मत यायेगु नापं उकिया संरक्षण व उचित व्यवस्थापन यायेगु जिम्मा स्थानीयवासीं कायेगु खःसा येँ मनपा नं उकिया जिम्मेवारी बीत तयार दु धयादिल । आः जिम्मा कायेगु तर लिपा वनाः स्रोतया दुरुपयोग यायेगु स्वये मजिउ धासें बांलाक ज्या यानाः क्येनमाः धयादिल ।

लिसें वय्कलं सुनां मर्मत व संरक्षण याइ धइगु खँय् महत्व बियाच्वनेमाःगु आवश्यक मदु, तर ज्या गुणस्तर जुइमाः व लिपातकया निंतिं व्यवस्थित याना वनेमाः धयादिल । सहलहया इलय् वडा नं. १ या वडाअध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठं पुखूयात वास्तुशास्त्रय् आधारित जुइकथं व ज्ञान प्राप्त याये फइकथं कलात्मक रुपं सम्पदाया रुपय् विकास याना यंकेमाःगु खँय् बः बियादिल ।

उगु इलय् स्थानीयवासीतय्सं पुखूयात नां जकया निंतिं मर्मत व संरक्षण यायेगु मखसे पुखूया ऐतिहासिक पक्षयात नं ध्यान बियाः संरक्षण यायेमाःगु, पुखूया लः स्वच्छ जुइमाःगु नापं मस्त व ज्याथजिथिपिंत ध्यानय् तयाः पुखू व्यवस्थापन जुइमाःगु सुझाव बिउगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS