युट्युबय् नेवाः म्येया म्युजिक भिडियोे

थौंकन्हय्या मनोरञ्जन ख्यःया लिधंसा धइगु हे युट्युब जुया वयाच्वंगु दु । युट्युब बिना मनोरञ्जन ख्यःया अस्तीत्व हे मंत धइथें च्वना वःगु दु । विशेष यानाः संगीतया ख्यःला युट्युब बिना छुं हे मखु धइथें जुया वयाच्वंगु दु । न्हापान्हापा जूसा म्येँ धइगु न्यनेगुजक खः । तर आः वयाः म्येँ स्वयेगु नं जुया वल ।

उलिजक मखसे म्यँे स्वयेगु माध्यम नं हिलावना युट्युबय् स्वयेगु जुयावःगु दु । युट्युबय् स्वःगु लिधंसाय् हे म्येँयात लनेगु चलन जुयाच्वंगु दु । थ्वहे झ्वलय् नेवाः म्येँ नं युट्युबया लिधंसाय् लनेगु चलन न्ह्यानाच्वंगु दु । खास याना युट्युबय् नेवाः म्येँया भ्युज धइगु झिंन्याद्वः नीद्वःतिजक दयाच्वंगु खनेदुगु थासय् थगुने कलाकार रुपेन्द्रश्रेष्ठ थक्वामिया म्युजिक भिडियो “मुसुमुसु न्हिला छं”म्येया भ्युज छगूलख थ्यन।

थ्वसिबें न्ह्यः नेपालभाषाया संगीत ख्यलय् युट्युबया स्वकुमिया ल्याःयात कयाः सुनां चिउताः तया मच्वगुं थासय् आकाझाकां नेपालभाषाया म्युजिक भिडियो नं छगूलखसिबें अप्वः थ्यन धइगु खँ छझा चर्चाया विषय जुल । अले मेमेगु म्येँया स्वकुमि ल्याःया नं खँ पिहां वल । आः वयाः छन्हुया दुने दकलय् अप्वः स्वःगु म्येँया नं खँ पिहां वःगु दु ।

दिपक बज्राचार्यया नेवाः ‘मन मगन’
नेपाःया संगीत संसारय् “ओ अमिरा”म्येँया निंतिं नांजाःम्ह व लोकंह्वाःम्ह म्यँेहालामि दीपक बज्राचार्यया निला प्यलाति न्ह्यः “मन मगन” बोलया छपु खस नेपाली भाय्या म्येँया म्युजिक भिडियो पिदन । थ्व म्युजिक भिडियोया निर्देशक सुब्रतराज आचार्य खःसा थुकिया प्रस्तुति तसकं च्वछाय्बहजू ।

यलया धार्मिक व साँस्कृतिक सम्पदा कथं नांजाःगु भिन्छेबहालय् शुटिंग यानातःगु उगु म्येय् नेवाः साँस्कृतिक परम्परा व धार्मिक परम्परायात बांलाक्क न्ह्यब्वयाःतःगु दु । थुकी भिन्छेबहाया थकाली आजुपिंत वसपोलपिनिगु औपचारिक वसः पुंका हे न्ह्यब्वया तःगु दु । ञलाया जात्रा न्ह्यब्वयातःगु दु । थ्व म्यँे ला बांलाःगु जु हे जुल, नापनापं म्युजिक भिडियो नं स्वयेबह जुइक पिदंबलय् छक्वलं हे थ्व म्येँ लोकंह्वात ।

युट्युबय् नं स्वकुमि ह्वात्त हे अप्वया वल । आःतकया दुने ४४ लखसिबें अप्वः स्वकुमिपिंसं थ्व म्येँ स्वये धुंकूगु दु । आः नकतिनि हे जक थ्वहे म्येँया नेवाः भर्सन नं पिहां वःगु दु । उखुन्हु सोमबारतिनि युट्युबय् रिलिज याःगु थ्व म्येँया स्वकुमि ल्याः रिलिज जूगु छन्हु अथेधइगु २४घौ दुने स्वीद्वःसिबें अप्वः थ्यंगु खनेदतसा बुधबाः थ्व ध्वः किया च्वनागु ईलय्तकया दुने ५८द्वः सिबें अप्वः थ्यने धुंकूगु दु ।

आः नकतिनि हे जक मनमगन म्येँया नेवाः भर्सन नं पिहां वःगु दु । उकुन्हु सोमबारतिनि युट्युबय् रिलिज याःगु थ्व म्येँया स्वकुमि ल्याः रिलिज जूगु छन्हु अथेधइगु २४घौ दुने स्वीद्वःसिबें अप्वः थ्यंगु खनेदतसा बुधबाः थ्व ध्वः किया च्वनागु ईलय्तकया दुने ५८द्वः सिबें अप्वः थ्यने धुंकूगु दु ।

दिपक बज्राचार्यया थ्व म्येँ आपालंआपाः लोकंह्वात धइगुया दसु खः थ्व । अले मेगु दसु कथं थ्व म्येँया मेमेगु नं म्युजिक भिडियो पिहां वःगु यात कायेमाः । खय्तला छपु म्यँेया निगू स्वंगू म्युजिक भिडियो पिहां वइगु धइगु न्हूगु खँ ला मखु तर लाबलाया दुने हे निगू स्वंगू म्युजिक भिडियो पिहां वःगुयात छगू न्हूगु दसु कथं कायेमाः ।

दिपक बज्राचार्यया थ्व मनमगन म्येँया छपु म्युजिक भिडियोय् नेपाःया नांजाःम्ह हिरो दिलिप रायमाझी दुसा मेगु छपु म्युजिक भिडियोय् धाःसा म्युजिक भिडियोया ख्यलय् नांजाःगु कार्टुन क्रुजं दयेके धुंकूगु दु । थ्व कार्टुन क्रुजया मन मगन भर्सनया स्वकुमि ल्याः ७द्वःति हे मथ्यंनिसा दिलिप रायमाझीया मन मगनया स्वकुमि ल्याः खुगूलख सिबें च्वये थ्यनेधुंकल ।

लसता जोशी व वया किजाया म्येँ नं युट्युबय्
छगू संजोग हे धाय्मालीकि थ्व वाःया सोमबाः कुन्हु युट्युबय् मेगु निपु नेवाः म्येँया नं म्युजिक भिडियो अपलोड जूगु खनेदत । नेपालभाषा संगीत ख्यलय् नांजाःम्ह म्येँ हालामि लसता जोशी ताः ई लिपा हाकनं खनेदयेकः वःगु दु । लसता जोशीया थः किजा शरद न्हूदँ जोशीया च्वसा व लय् दुथ्याःगु ‘गन वन’ बोलया म्येँया म्यूजिक भिडियोय् नेवाः संकिपा ख्यःया हिरोइन रोजिना सुवाल व हिरो कथं योगेन ज्यापुं अभिनय यानातःगु दु ।

थुगु म्येँ सोमवाः न्हिनसिया १२ ता इलय् हाईलाइट्सया युट्युबय् अपलोड जूगु खःसा थौं मंगलवाः न्हिनसिया १२ ता ईतकया दुने २२ हजार सिबें अवः स्वकूमिपिंसं स्वयेधुंकूगु दु ।नेवाः म्यँे थथे २४ घौया दुने २२ हजार सिबें अप्वः स्वकूमिपिंसं स्वःगु धयागु छगू तःधंगु रेकर्ड खः । बुद्धबाः थ्व ध्वः किया च्वनागु इलय् तक दुने २४द्वःति थ्यंगु दु ।

नांजाःम्ह संगीतकार द्वारिकालाल जोशी व कलाकार नगिना जोशीया म्ह्याय् लसता जोशी थौंकन्हय् भारतया न्यूदिल्लीइ च्वनाः सांगितिक कर्म न्ह्याकाच्वंगु दुसा लसताया किजा शरद न्हूदँ जोशी नेदरल्याण्डसय् च्वनाः थःगु कर्म न्ह्याकाच्वंगु दु ।

शरद न्हूदँ जोशी थःम्हेसिनं याःगु परिकल्पना व निर्देशनय् दयेकूगु ‘गन वन’ म्यँेया म्यूजिक भिडियो छायांकन व सम्पादन सोहन मानन्धरं याःगु दुसा म्येँया रिकर्डिङ्ग दिप तुलाधरया दि भ्वाइस स्टुडियोय् जूगु खः ।

थ्व वालय् युट्युबय् वःगु मेगु म्येँ
थ्वहे सोमबार युट्युबय् अपलोड जूगु मेगु छपु नेवाः म्येँ धइगु नबीन महर्जन व निशा देसारं हालातःगु “ल्हाः ल्हाः ज्वना”बोलया म्येँया म्युजिक भिडियो खः ।

नेपालभाषाया संगीत व संकिपा ख्यलय् नांजाम्ह राजेशमान सिंहया च्वसां पिदंगु थ्व म्येँया म्युजिक भिडियोय् थौंकन्हय् लोकंह्वाना च्वंम्ह म्युजिक भिडियो मोडल व नांजाम्ह हुला प्याखंमि आराध्यलक्ष्मी खड्गी व बासुरामं थुके मोडल जुयाः म्हितातःगु दु । थ्व म्येयात नांजाम्ह संगीतकार सुमन कपालीं लय् चिउंगु खःसा थ्व म्येया म्युजिक भिडियोया निर्देशन सुरज नापितं याःगु खः ।

अले छायांकन व सम्पादन बाबुकाजी जल्मीं याःगु खः । युट्युबय् छन्हुं हे खनेदयेकवःगु थ्व स्वपु म्येँया म्युजिक भिडियो मध्ये थ्व म्येँया स्वकुमि ल्याः धाःसा उलि थहां वयेमफुनि । आः तकया दुने न्हय्द्वत्या थ्यन । आराध्य लक्ष्मी खड्गीं म्हितूगु थ्वसिबें न्हापाया म्युजिक भिडियोया स्वकुमि ल्याःतक थ्यंकेत तकं थाकुइला धइथें खनेदु ।

आःतकया दकले अप्वः स्वःगु म्ये
नेपालभाषाया संगीत ख्यलय् युट्युबय् आःतकया दुने दकलय् अप्वः स्वःगु म्ये धइगु झीगु लोकभाखाया म्ये “ल्हाः ल्हाः ज्वना” जूवःगु दु । नांजाम्ह संगीत अन्वेषक रामकृष्ण दुवालं संकलन यानादीगु थ्व म्येँय् सबिता मालाकारं सः बियातःगु दुसा आः तकया दुने थुकिया स्वकुमि ल्याः च्यागू लख व झिंखुद्वः थ्यंमथ्यं जुयाः न्हापांगु थासय् लाःवःगु दुसा थ्वयां ल्यू लाःगु म्ये “हरिमाया जिगु नां”बोलया म्येँया स्वकुमि ल्याः न्हय्गू लख व पीनिद्वः थ्यंमथ्यं जूगु दु ।

नांजाःपिं कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ व हरिवंश आचार्यं नेवाः दोहोरी म्येँ धकाः हालातःगु थ्व म्येँथ्वसिबें न्ह्यः वंगु ने.सं.११३८ या सिल्लागा(माघ)बलय् पिदंगु छपु च्वसुइ “हरिमाया”या स्वकुमि ल्याः ५ गू लखसिबें च्वय् लानाः न्हापांगु थासय् लाना च्वंगु खःसा “सिरसाया हेगु”या स्वकुमि ल्याः प्यंगू लख पुलाः लिउ लानाच्वंगु खः ।

आः वया थ्याक्क हे हिलाबुला जूवःगु दु । थ्व सिरसाया हेगु म्येया नं मेमेगु म्युजिक भिडियो पिदना च्वंगु दुसा उकी द ब्ल्याक हक नांयागु म्युजिकल ब्याण्डं हालातःगु सिरसाया हेगुया रक भर्सनया स्वकुमि ल्याःस्वंगूलख व स्वीद्वः पुले धुंकूगु दु ।

थथे छपु हे म्येँया तःगू म्युजिक भिडियो पिदंगु मेगु नेवाः म्येँ धइगु सपना श्रीमय्जुं हालादीगु “स्वयेगु मन जुल रे” खःसा आःतकया दुने दकलय् अप्वः स्वकुमि ल्याः खाके फुगु म्ये धइगु नेपाःया नांजाःम्ह म्येँ हालामि देबिका बन्दना व राजेश महर्जनं हालातःगु ज्वःम्येँ “जिगु वैंशं धाल”बोलया म्ये खः ।

थौंकन्हय् स्वंगूगु थासय् लानाच्वंगु थ्व म्येँया संगीतकार नील शाक्यया नापनापं म्येँ हालामिपिं देबिका बन्दना व राजेश महर्जन अले मोडल कथं लोकंह्वाःम्ह हिरोइन रोजिना सुवाल व तिरश महर्जनं म्हितातःगु दु । थ्व म्येँया निर्देशन नांजाःम्ह संकिपामि सुरेन्द्र तुलाधरं याःगु खः ।

टप फाइभय् लाःगु मेमेगु म्यँे
अथेहेतुं युट्युबय् टप फाइभ नेवाःम्युजिक भिडियोया खँ ल्हायेगु खःसा प्यंगूगु थासय् लाना च्वंगु म्ये धइगु नेपाःया लोकंह्वाःम्ह हिरोइन आशिष्मा नकःमिं म्हितूगु खँय् भाय्या फिल्म “अधकट्टी”या हिट म्ये “फिगर कोकाकोला”या नेवाः भर्सन खः ।

उगु हे फिल्मया भिजुअल छ्यलातःगु उगु म्येँया नेवाः भर्सनय् आशिष्मा नकःमि थःम्हं हे म्येहालातःगु दुसाः मिजं सलय् ख्यालिजुजु मदनकृष्ण श्रेष्ठया काय् यमन श्रेष्ठं सः बिया तःगु दु । थ्व म्येँया स्वकुमि ल्याः खगू लखति थ्यनीगु अवस्थाय् थ्यनाच्वंगु दु ।

न्यागूगु थासय् लाना च्वंगु म्येँ धइगु निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरं दयेकूगु “पानबति” फिल्मया “व छु गल्ली थ्व छु गल्ली”बोलया म्येँ खः । थ्व फिल्मय् विनोद श्रेष्ठ व सनम शाक्यया मेन रोल दुगु खःसा थ्व म्येय् धाःसा आशिष्मा नकःमि व राजु महर्जनं प्याखं हुलातःगु दु । थ्व म्येँया स्वकुमि ल्याः आःतकया दुने प्यंगू लख व स्वीद्वःसिबें च्वये थ्यने धुंकूगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS