येँ मनपाय् लक्ष्य स्वयां बछि जक राजश्व

येँ- येँ महानगरपालिकां वंगु आर्थिक दँय् लक्ष्य स्वयां बछि जक राजश्व म्हयेत ताःलाःगु दु । आर्थिक दँ २०७४÷७५ य् लक्ष्यया मुक्कं ५१ प्रतिशत जक राजश्व म्हयेत ताःलाःगु खः । येँ मनपां वंगु आर्थिक दँय् १० अर्ब २७ करोड ४१ लाख ६७ हजार तका राजश्व म्हयेगु लक्ष्य तयाःगु खः । तर वंगु आर्थिक दँय् मुक्कं न्यागू अर्ब ३१ करोड ८३ लाख ४३ हजार तका जक राजश्व मुंकेत ताःलाःगु खः ।

मनपां दकलय् अप्वः घरजग्गा करपाखें ५७ करोड ५९ लाख ७८ हजार तका राजश्व म्हःगु दुसा छेँ बहाःपाखें ५६ करोड ३५ लाख ८ हजार तका व विज्ञापन व व्यवसाय करपाखें झिगू झिग्ु करोड राजश्व म्हःगु खः ।

येँ मनपाया राजश्व महाशाखा प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांगया कथं दकलय् म्हो सव–वे करपाखें५४ हजार म्हःगु दु ।
थ्वयां न्ह्यवया आर्थिक दँ २०७३÷७४ य् निगू अर्ब ७८ करोड ८१ लाख १६ हजार तका राजश्व म्हयेगु लक्ष्य तःगु खःसा निगू अर्ब ८२ करोड ५१ लाख १३ हजार तका म्हःगु खः । थ्व आर्थिक दँया बक्यौता नं यक्व मदुगु व बाँकी ध्यबा नं उठे याये मफुगुलिं वंगु आर्थिक दँय् ५१ प्रतिशत जक राजश्व म्हयेफुगु खँ वय्कलं कनादिल ।

‘२०७३÷७४ य् छगू हे संस्थां ३० करोड तक बक्यौता पूगु खः । थ्व दँय् अज्याःगु अवस्था मजुल’ प्रधानाङ कनादीगु दु ।
महानगरपालिकां बसपार्क सेवा शुक्ल ५० लाख म्हयेगु लक्ष्य तयातःगु खःसा ४० लाख जक म्हयेत ताःलाःगु खः ।
सवारी करपाखे निगू करोड लक्ष्य तयातःगुलि ३१ लाख ९ हजार तका जक म्हयेत ताःलाःगु खः । मालपोत कर धाःसा झिगू करोड लक्ष्य तयातःगुलिइ ११ करोड ३० हजार म्हयेत ताःलाःगु खँ राजश्व महाशाखां धाःगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS