ब्वयाच्वंगु जहाजय् पाइलटया ल्वापु !

बस, ट्याम्पु, ट्याक्सीइ चालक वा परिचालक व यात्रुया दथुइ ल्वापु जुइगु सामान्य हे खः । यदि ब्वयाच्वंगु जहाजय् हे उकथं ल्वापु जुल धाःसा छु यायेगु ? उकिसनं स्वयम विमानया पाइलट हे ल्हाः तयाः ल्वापु यात धाःसा छु जुइ ? यायेगु छु ?

थज्याःगु हे छगू घटना जूगु इराकी एअरवेजय् । ३७ हजार स्वयां च्वय् जहाज ब्वयाच्वंगु इलय विमानया निम्ह पाइलट ल्हाः हे वानाः ल्वापु थलेगु ज्याय् कुहां वयेवं निम्हं पाइलटयात विमान कम्पनीं निलम्बन याना बिउगु दु ।

इरानया मशाद धइगु सहरं १५७ यात्रु ज्वनाः इराकया राजधानी बगदादया निंतिं उडान यानाच्वंगु विमानया चालक दलया निम्ह पाइलटया दथुइ जूगु ल्वापु ल्हाः हे तयाः ल्वायेगु स्थितिइ तक कुहां वःगु खः । घटनाया कयाः छानविन याःगु इलय् विमानया को–पाइलटं लिखित रुपं इराकी वायुमार्ग प्राधिकरणयात विमानया पाइलटं विमान परिचारिकां थःगु निंतिं नयेगु हयेत अस्वीकार दावी याःगु दु । थःके अनुमति मकासे ककपिटय् नयेगु ज्वलं हये मदुगु धासें पाइलटं परिचारिकयात पंगु उम्ह को–पाइलटया धापू दु ।

पाइलट थम्हं धाःसा त्यंक नःगु तर, थःगु निंतिं धाःसा नसाज्वलं हयेके मबिसे अःखबतं घ्वानाः अपमान याःगु को–पाइलटया दावी दु । थःत पाइलटं निक्वःतक उकथं ल्हाः वायेवं आत्मरक्षाया निंतिं प्रतिकार यानागु को–पाइलटया दावी दु । निम्ह पाइलटया दथुइ जूगु ल्वापुया दथुइ नं इमिसं विमान सकुशल बग्दादय् अवतरण याःगु खःसां वयां लिपा नं इपिं निम्हेसिया दथुइ ल्वापु धाःसा जारी हे जुयाच्वंगु खः ।

घटनानापं निम्हं चालकयात कयाः छानविन जारी दुसा, दोषी ठहर जुल धाःसा निम्हेसित आजीवन हवाई उडान यायेगुलिइ प्रतिबन्ध तकं लाये फुगु सम्भावना दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS