‘म्याच फिक्सिङ’या द्वपनय् इम्मानुयलयात निदँया प्रतिबन्ध

येँ – पार्माया स्ट्राकर इम्मानुयल कालाइयायात ‘म्याच फिक्सिङ’या द्वपनय् निदँया प्रतिबन्ध तःगु दु । थुगु सिजनय् जक सिरि ‘बी’ नं सिरि ‘ए’य् थहां वःगु पार्मायात सन् २०१८÷१९ या सिजनय् पार्माया न्यागू अंक क्वपाला बीगु जूगु दु । अथे हे इम्मानुयलयात नं जरिवाना स्वरुप २० हजार युरो पुइकूगु दु ।

सन् २०१६ स्पेजियायात बुकाः पार्मा सिरि ‘ए’ थहां वंगु खः । स्पेजिया कासामिनाप मिले जुयाः ‘म्याच फिक्सिङ’ याःगु द्वपनय् इम्मानुअलयात प्रतिबन्ध तःगु खः । वंगु जुनय् थुकियात कयाः छानविन जूगु खःसा पार्मां धाःसा म्याच फिक्सिंगया द्वपंयात अस्वीकार याःगु खः ।

वयां लिपा हाकनं जुलाई महिनाय् नं छानविन जूगु खःसा अबलय् अले इम्मानुअलयात दोषी ठहर याःगु खः । पार्मा सिरि ‘डी’ लय् तकं रेलिगेट जुइधुंकूगु खः, तर लिपा बांलाःगु प्रदर्शनं यासें स्वदँया दुने हाकनं सिरि ‘ए’ थहां वयेत सफल जूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS