झिदँ लिपा नेपाः स्वर्ग !

‘सन्दीप लामिछानें निगः–प्यंगः ग्वाहार वांछ्वया चम्के जुल, झी ओली फताहा फताहा भाषण बियाः जोक्स–उखान टुक्का न्यंकाः चम्के जुल । अहो ! आःला ओलीजी जक धयां मगाये धुंकल । आः ला राष्ट्रवादी, स्वब्वय् निब्व सांसदतय् समर्थन दुम्ह शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आलेजी धायेमाः ।’

अथे ला झी प्रधानमन्त्री ओलीजु तसकं हे देय् व जनताया चिउताः कयादीम्ह प्रधानमन्त्री खः । उलि जक मखसे महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगतिया मारय् लाःपिं, महँगीया भारं म्वायेत नं गथे यानाः म्वायेगु धकाः पीर कयाच्वंपिं नागरिकतय्त तकं वय्कलं जोक्स व उखान टुक्का न्यंकाः न्ह्यइपुका च्वनी ।

वय्कःया भाषण न्यनेबलय् थःके च्वंगु दुःख दक्वं तना वनीगु । उलि क्षमता दु, झी ओलीजुयाके । अथे जुयाः ओलीजुयात ‘हँसिलो–रसिलो–रमाइलो’ धकाः नं धायेगु याः । अथे ला ओलीजु मद्यया मामिलाय् नं तसकं न्ह्यःने लाःम्ह खः । मिसापिंत ला मद्य यानातयेगु धालकि ला वय्कः दकलय् न्ह्यःने हे लाइ । ओलीजु मिसापिनिगु निंतिं आपालं हे सहयोगी भावना दुम्ह नेता नं खः ।

वय्कःया संगत याःपिं गुलिं मिसापिं राष्ट्रियसभाया सांसद जूगु दुसा गुलिं ला देय्या उच्च उच्च तहय् तकं थ्यने धुंकल । झी ओलीजुया छगू धापू लिपांगु इलय् तसकं हे चर्चाय् वल । वय्कलं धयादीगु खः ‘झिदँ लिपा नेपाः स्वर्ग जुइ !’ ओलीया उगु धापू लिपा नेपाःमित नं स्वर्गय् आनन्दं च्वने धइगु जुल धकाः दंग जुयाच्वंगु दु ।

तर स्वर्ग स्वर्ग धइगु गय् जुइ, गथे च्वनी धकाः धाःसा धयामदी ओलीजुं । नेपाःमितय्सं नं मसियाच्वन थ्व स्वर्ग धाःगु गथे जुइ, अले गय् च्वनी धकाः । अय्नं झीसं न्यना तयागु बाखंकथं स्वर्गय् ला जुजु दइ, स्वर्गया जुजु देवराज इन्द्र । नेपालय् धाःसा जुजु मदयेधुंकल । अले राजतन्त्र नं मदयेधुंकल । छम्ह जुजु मदयां छु हे जुइ धकाः खाखिर ।

ओलीजुं झिदँ लिपा तिनि नेपाः स्वर्ग जुइ धाःगु दु । बरु झिदँतक ओलीजु हे प्रधानमन्त्री जुयाच्वनी कि च्वनीमखु धकाःसा धन्दा जुयाच्वन थन नेपाःमितय्त ! आः ओलीजु ला न्यादँया निंतिं जक प्रधानमन्त्री जू वःम्ह खः । नेपाः खः, न्यादँ तक हे ओलीजु प्रधानमन्त्री जुयाच्वनी कि च्वनीमखु धइगु खँय् नेपाःमितय्सं चिउताः काइगु स्वाभाविक हे जुल । अथे जुयाः आः हाकनं मेगु निर्वाचनय् नं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)यात हे बहुमत बियाः केपी ओलीयात नं प्रधानमन्त्री यायेमाः खं ला !

उकिं धन्दा कायेमाःगु नं छुं मदु । छाय्कि आः ला झन ग्वाःग्वाः जुजु महारानी दया वःगु दु ।न्हापा राजतन्त्र दुगु इलय् जक जुजु छम्ह गनं सवारी जुल धाःसा घन्टौं न्ह्यवंनिसें लँ दक्वं बन्द याइगु । आः गणतन्त्रया इलय् नं राष्ट्रपति गनं सवारी जुइबलय् न्हापा राजतन्त्रया इलय् थें हे लँ दक्वं बन्द याइगु । आः नेपाः स्वर्ग जुल धाःसा जुजु मदुसां अज्याःपिं हे द हे दु नि मखुला ओलीजु ।

कि गथे ? ओलीजुं झिदँ लिपा तिनि नेपाः स्वर्ग जुइ धाःगु दु । बरु झिदँतक ओलीजु हे प्रधानमन्त्री जुयाच्वनी कि च्वनीमखु धकाःसा धन्दा जुयाच्वन थन नेपाःमितय्त ! आः ओलीजु ला न्यादँया निंतिं जक प्रधानमन्त्री जू वःम्ह खः । नेपाः खः, न्यादँ तक हे ओलीजु प्रधानमन्त्री जुयाच्वनी कि च्वनीमखु धइगु खँय् नेपाःमितय्सं चिउताः काइगु स्वाभाविक हे जुल ।

अथे जुयाः आः हाकनं मेगु निर्वाचनय् नं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)यात हे बहुमत बियाः केपी ओलीयात नं प्रधानमन्त्री यायेमाः खं ला ! छाय्धाःसां झिदँ लिपा नेपाः स्वर्ग जुइ धाःगु दु । नेपाः स्वर्ग मजूतले ओलीजुयात हे प्रधानमन्त्री याना तयेमाल नि मखुला ? हाकनं न्ह्याबलय् भाषण जक बीगु रासन गबलें बीगु मखु, खाली जोक्स व उखान टुक्का जक न्यंकां नागरिकतय् प्वाः जाइला ?

नयेगु सामान दक्वं थिके जनता म्वायेत तकं हे थाकुइधुंकल, ओलीं खाली फताहा फताहा जक खँ ल्हाइगु धकाः हाकनं मेगु चुनावय् वय्कःया कम्युनिष्ट पार्टीयात भोट मबी खं ला बीमाः । फताहा खँ नं अज्याःगु छु हे धाःगु दु धकाः वय्कलं । ज्याथजिथिपिंत लय् न्याद्वः भत्ता बी धकाः मबिउगु जकला खः नि । अथे ला अज्याःगु फताहा खँ ओलीजुं जक ल्हाःगु खःला ?

नेपाःया सकल नेतातय्सं ल्हाना हे च्वंगु दु नि ! थथे ओलीयात जक द्वपं बीगु व सराः बियां जी ला धइगु का । आः न्याद्वः दां मबिलं छु जुल धकाः अझ प्यदँया ई ला द हे दनि । हाकनं बजेट भाषण वइ तिनि, निर्वाचन नं वइतिनि मखुला ओलीजु ? आः वृद्धभत्ता न्याद्वः मबिल धकाः सराः नं ला बी मजिल नि । अन वय्कः ओलीजुयाके गज्याःगु बांबांलाःगु, जनतायात अःपुइगु सुविधा बीगु गज्याः गज्याःगु गुलि गुलि योजना दु । देय्यात स्वर्ग याइतिनि ।

भारत, चीनं रेल हइतिनि, नेपाःया राष्ट्रिय ध्वाँय् दुगु लःजहाज ब्वाकी तिनि, गृहिणीतय्त याउँक व अःपुक नसाज्वलं ज्वरे यायेत छेँय्छेँय् भुतुलिइ ग्यास पाइप जडान याइतिनि, देय्यात निदँया दुने तुइन मुक्त याइतिनि, नेपाःया ध्यबा विदेश वन धकाः नेपाःया हे खानीया पेट्रोल छ्यलीतिनि, वैदेशिक रोजगारीया निंतिं नेपाःया ल्यासेल्याय्म्हत विदेश वने म्वायेक नेपालय् हे रोजगारीया व्यवस्था याइतिनि, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी दयेकी तिनि ।

उलि जक गन खः धकाः स्मार्ट रेल, मोनो रेल नं ब्वाकी तिनि अले नेवाःतय्गु छेँ–बुँ दक्वं अधिग्रहण यानाः नेवाःतय्त स्वनिगलं उखे लाः थुखे लाः मदयेक विस्थापित यानाः सतक तब्या यानाः मोटर गाडी ब्वाकीतिनि । नेवाःतय्गु आदिभूमि थ्व स्वनिगलय् ब्रम्हु–क्षत्रीत भरिभराउ याइतिनि । गज्याः गज्याःगु योजना दु ओलीजुयाके ।

अज्याःम्ह दूरदर्शी ओलीजुयात जाबो न्याद्वः दाँ वृद्धभत्ता मबिल धकाः सरा बिल धाःसा पाप लाइ खं ला ! आः स्वर्गय् च्वनेत भचाभचा ला सह यानाच्वने हे मालनि । वृद्धभत्ता न्याद्वः मबियां छु हे जुइ, लः त्वने मखनाः छु हे जुइ ? बेसाभाः थिके जुल छु जुइ, देशय् भ्रष्टाचार ब्वलनं छु जुइ ? आः स्वर्गय् च्वनेगु खःसा भचाभचा कष्ट नं ला नयेमाल नि मखुला ?

ओलीजुं धाथें आनन्दपूर्वक स्वर्गय् च्वनाः अप्सरात प्याखं हूगु स्वयेखनीबलय् गथे जुइ ले ?झीत ला तसकं हे दूरदर्शीम्ह प्रधानमन्त्री दयाच्वंगु दु । आः थज्याःम्ह प्रधानमन्त्री चीन वंबलय् ११९ म्हेसिया लस्कर ज्वना वन धकाः विपक्षी दलं कुंखिन । थःपिं सरकारय् दुबलय् थथे राज्यया धुकू फुकाः ४० या लस्कर ज्वनाः वनेमाःम्ह शेरबहादुरया आँट हे मदु ।

राष्ट्रवादी शक्तिशाली ओलीजुयाके थें आँट दयेकेमाः का । थःगु ध्यबा खर्च यानाः यंकेमाःगु मखु छुं मखु वंसा देय् व जनताया ध्यबा वनीगु ला खःनि धकाः यंकलका ११९ म्हेसिया लस्कर । ओलीजुयाके थें दयेमाः आँट । थःके अज्याःगु आँट नं मदु । अले आः वयाः नुगः मुइकां जी ला ? जितः ला थ्व विपक्ष धइगु हे मदुसां जिउ खाली विरोध जक यानाच्वनीगु बरु दक्वं सांसदतय्त मन्त्री दयेका बिउसा जिउ थेंच्वं का । थथे जुल धाःसा विरोधया तन्ता हे साफ !

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS