All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

खुपु गजल


दुःखं झी— घाःपाः ज्वी,

स्याःचाःपिं—थः नाः ज्वी !

 

बैंसय् झी— थ्वं काः ज्वी !
हीरा खः,—गय् खाः ज्वी !

प्याय्चाःम्हं—थः हे ल्वी,
स्वैच्वंपिं पौभाः ज्वी !

कंझालय्—स्वां थें झी !
म्वाय् सःसा—ल्याःचाः ज्वी !

झी–जीवन—गय् झ्वाः ज्वी !
ह्वय्वं हे—त्याक्बाः ज्वी !


थ्व मि ख्वाय्गु ई !—
जुल ल्वाय्गु ई !

मत सीगु ई—
जुल म्वाय्गु ई !

वल ख्वाङ्गु फय्
जुल क्वाय्गु ई !

प्यख्यरं मि च्याः
जुल ग्वाय्गु ई !

सल कांम्ह सां
जुल ब्वाय्गु ई !जीवन ‘जः’ खः, यःम्ह ‘किचः’ खः ।
जोभन झीगु– ‘सालु–पितः’ खः ।।

प्रेम ‘पवित्र,’ झी ‘सुतिलः’ खः ।
जीवन पूजाय् तीगु ‘सिन्हः’ खः ।।

प्रेमविना सुं म्वाःगु दु धाःसां
जीवन वैगु ‘क्वाःगु फिसः’ खः ।।

प्रेम–तपस्यां ‘स्वर्ग’ लुयावै,
न्हूगु व स्वर्गय् झी ‘बहिद्यः’ खः ।।


सःस्यू जूलिस्य आपाः
झीपिं च्यः जुल पाःपाः !

छाय् पाच्युंगु न्ह्यज्याय्त
कांपिं थः तुति भाःपाः !

फय् वैच्वंगु दु अःखः
सत्तीपिं झन् तापाः !

झीसं ब्यूगु हि–दानं—
म्वाःम्हं याःवल घाःपाः !


‘द्यः’ सु खः ?— ‘जः–मुखः’ ।
‘थः’ सु खः ?— खः ‘दुख’ ।।

‘स्वां’ छु खः ?— ‘ह्वःगु खः’ ।
‘ह्वःगुलिं यःगु’ खः ।।

‘गांं’ छु खः ?— ‘यःगु’ खः ।
‘यःगुलिं थःगु’ खः ।।

‘जोभनय् थः’ सु खः ?
‘जः जुयाः खःगु’ खः ।।

सीव छं ‘थः’ सु खः
बल्ल ज्वी थः सुख ।।

गंगु थाय् ‘लः’ छु खः ?
‘प्यास झी ख्वःगु’ खः ।।

ख्युंगुथाय् ‘जः’ छु खः ?
‘सास झी वःगु’ खः ।।पियां मजिल आः ला
लँ हे फहिल आः ला ।।

बुलुं वन्यत आज्जुइ
इलं मबिल आः ला ।।

सुथय् सनिल ज्वीका—
च्वनां मजिल आः ला ।।

उहू दथुलँ पंपिं—
चि हे मचिल आः ला ।।

सु थः खत, कतः सु ?
सि हे मसिल आः ला ।।

सुयां पिचु–म्हुतुं नं—
मनय् मथिल आः ला ।।

धकिं उल्यव ख्युंया—
मनू म्हसिल आः ला ।।

म्हिगः खिचुलुपिं क्वः
अहो ! वकिल आः ला ।।

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.