All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल

बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल किपा साभार- ननिताया फेसबुक

 

‘छतिं मतिइ हे मतया कथं जुल, व नं याकनं याकनं । तर गुलि नं जुल, बांलाःगु हे जुल ।’ कालिमातिया डिभाइन फिटनेस सेन्टरय् नापलाःम्ह मय्जु ननिता महर्जनया म्हय् गुलि चःति हायाच्वंगु खः, वया सलय् उति हे लसता नं दु । मदइगु नं गथे ? नकतिनि वं मिस्तय्गु दथुइ जूगु न्हापांगु फिटनेस च्याम्पियनसिप त्याकूगु दु । थज्याःगु मिस्तय्गु फिटनेस च्याम्पियनसिप झीथाय् जूगु नं थ्वहे न्हापाखुसी खः । मुक्कं खुम्हेसिनं ब्वति काःगु थ्व च्याम्पियनसिप न्हापलाक त्याकूम्ह नं ननिता हे जुल ।


‘छन्हु वनाः जिं फिटनेस सेन्टरय् थथे थःगु चःति हायेकीतिनि, अले छन्हु वनाः जिं थज्याःगु च्याम्पियनसिपय् ब्वति काइ, अले त्याकी तिनि धकाः गुबलें बिचाः हे मयाना,’ ननितां धाल, ‘तर थ्व फुक्कं थुलि याकनं याकनं जुल कि धात्थें जिं बांलाक वाःचायेके तकं मफुत । आः लुमना वइबलय् तसकं न्ह्यइपुसे च्वं ।’


वं मिस्तय्गु फिटनेस च्याम्पियनसिप छु त्याकल, व चां चां स्टार नं जुल धाःसां जिउ । उकुन्हु फुक्क धयाथें मिडियाय् ननिता हे जक खनेदत ।

 


फिटनेसया कारणं हे जुइमाः, च्याम्पियनसिपया झ्वलय् व गुलि ‘बोल्ड’ खनेदुगु खः, सामान्य इलय् उतिकं ‘ब्युटिफुल’ नं खनेदु । झीथाय् थथे बडि बिल्डिङ यायेगु व च्याम्पियनसिप जुइगु न्हूगु मखु, थुकिया इतिहास ताःहाकः धाःसां जिउ । तर थ्व मिजंतय् दथुइ जक सीमित खः । झीथाय् मिस्तय्सं बडि बिल्डिङ सुरु याःगु गुलि हे दत धकाः ? गुलि याइपिं दु, उपिं नं ल्हातय् नीनेत गाः । आः वयाः ननितां थुखेपाखे गुगु पलाः छिउगु दु, व थःथम्हं तःधंगु धाःसा जुयाबिउगु दु । धात्थें धायेगु खःसा, युग हिलीगु पलाः ।

किपूया थुम्ह नेवाःनी मय्जु ननिता थौकन्हय् ३० द“य् थ्यन । वयाः थःछे“ खः, तःननिइ, अले भाःतया छे“ धाःसा न्हूबजाः टाउन प्लानिङय् । म्हिगः तक व सुयां म्ह्याय्, सुयां भौमचा खः । छम्हेसिया यःम्ह कलाः, अले न्हय्द“ तिनि दुम्ह काय्या मां खः । छे“या सकतां ज्याख“ स्वया वयाच्वंम्ह खः । वया भाःतया लुँवहः पसः दु । फरफेक्ट ‘हाउसवाइफ’ जुयावयाच्वंम्ह खः व । आः धाःसा वया थ्व म्हसीकाय् हिउपाः वःगु दु । थ्व हिउपाः मेपिं मिस्तय्गु नितिं भलसा जुइफु, अले छुं अलग याना क्यनेगु साहस नं ।

 


न्हूबजाः टाउन प्लानिङय् च्वंगु छे“य् म्हिगः म्हीग थःथितिपिं हुलहुल वयाच्वंगु खः, विशेषतः थःछे“ खलः । ननितां मिस्तय्गु फिटनेस च्याम्पियनसिपय् न्हाप लाकेवं सकलें धयाथें वयात सगं बिइत वःगु खः । छे“य् ला नखः थें हे जुल । अले थ्व चिं खः– झीगु समाज, नेवाः समाज नं हिला वनाच्वंगु दु धयागुया । छुं नं हिउपाः थथे यानाः हे सुरु जुइगु खः ।


झिद“ ति न्ह्यः ननितां रुजन वज्राचार्यनाप मतिना यानाः इहिपा याःगु खः । उमि न्हय्द“ दुम्ह काय् आदित्यराज नं दु । मचा बुइवं उखेथुखे यायां लिमलात । बुलुहुं ननिता नं ल्ह्वनावल । उखेंथुखेंया शारीरिक समस्या नं खनेदत । भाःतम्ह रुजन थः हे नं छम्ह बडि बिल्डर । छन्हु सहलह जुल, ननितां नं छाय् जुम्बा डान्स मयायेगु ? अले एरोबिक छाय् मयायेगु ?


ननिता कालिमातिया डिभाइन फिटनेस सेन्टरय् वन । वंगु असारया जक ख“ खः, ननितां बडि बिल्डिङया नं अभ्यास सुरु यात । वया म्ह थुकिया निंतिं तसकं बांलाः । सकसिनं वयात ग्वाकल ।


बडि बिल्डिङ याःगु स्वला हे मदुनि, ननिता फिटनेस च्याम्पिनयसिपय् न्हाप तकं लात । ‘गुबलय् जिं त्याकल धकाः नां काल, जिगु माइन्ड ला ब्लाइन्ड हे जुल ।’ आः बुलुहुं लुमंकाः ननितां धायेगु याना हःगु दु, ‘छुं भचा लिपा भाःत धाःसा लुमन ।’ ननितां उपाधी हे त्याकूगुलिं भाःतम्ह रुजन नं उतिकं लय्ताः, त्याःगुयां भचा लिपा सकसियां न्ह्यःने घय्पुयाः मतिना नं क्यन ।

 


‘उकुन्हु जि जक त्याःगु मखु, जिगु पूरा परिवार हे त्याःगु खः,’ ननितां आः धायेगु याः । थथे बडिबिल्डिङ सुरु याये न्ह्यः वं माजु, भाःतनिसें थः नच्चाम्ह काययात तकं न्यंगु खः । दकलय् बांलाःगु लिसः ला ६३ द“य् दुम्ह माजु दुर्गालक्ष्मीपाखें वल । माजुं उबलय् बिउगु लिसः खः, ‘छिमित बांलाइगु खःसा छु जुल ले, जिं छे“ज्या स्वया बी ।’ अले काय्नं धाःगु खः, ‘जिउ मामु जिउ ।’ भाःतया ग्वाहालि दइगु ला जु हे जुल ।


फिटनेसय् सुरु यायेवं ननितां अनुभव याःगु खः– न्हिच्छि म्ह छम्हं याउ“से च्वनीगु । थःथम्हं फिट जूगु अनुभव जुइगु । अले मन नं चकं । फिटनेसय् ब्वति कयाः चःति हायेकागुया फाइदा हे फाइदा जुल । उकिं वया सल्लाह दु, ‘सकलें मिस्तय्सं थःगु फिटनेसय् नं ध्यान बीमाः । मलाः धकाः सुम्क च्वनाच्वने मजिउ । फिटनेसय् ब्वति कायेगुया अर्थ निरोगी जुइगु नं खः । बिरामी जुयाः वासलय् ध्यबाः खर्च यायेगु थासय् वयां न्ह्य हे फिट जुइगु गुलि बांलाः गुलि ।’


थौकन्हय् ननितां छपलाः न्ह्यःने वनाः हार्ड टे«निङ यानाच्वंगु दु । वया आज्जु खः, थाइल्यान्डया पटायाय् जुइगु वल्र्ड च्याम्पियनसिपय् ब्वति कायेगु अले फुसा त्याकेगु नं । भिन्तुना दु, ननितायात ।


टे«नरया यक्व भूमिका

छता लुमंके माःगु छु धाःसा फिटनेसय् ब्वति कायेगु खःसा, बडिबिल्डिङ यायेगु खःसा छम्ह बांलाःम्ह टे«नर नं माः । फिट जुइगु धकाः थः यथे याये मजिउ । ननिताया टे«नर खः– भाजु रुजेश शाही । रुजेश थः हे नं नेपाःया नाजाःम्ह बडिबिल्डर खः । मिस्टर नेपाल, मिस्टर हिमालयन, अले धर्मश्री त्याकेधुंकूम्ह रुजेशं नकतिनि हे बैंककय् जूगु वल्र्ड च्याम्पिनसिपया थःगु तौल समूहय् निगूगु थाय्या सिरपाः त्याकूगु खः । नेपाःया बडिबिल्डिङं आः तक चूलाकूगु थ्व हे दकलय् तःधंगु उपलब्धी खः ।


ननितां त्याकूबलय् दकलय् लय्ताःम्ह मध्ये छम्ह थ्व हे गुरु नं खः । ननितां धायेगु याः– वया सफलताया दक्वं श्रेय गुरुयात वनेमाः । गुरुं धायेगु याः– ननितां त्याकूबलय् ला थः हे त्याःम्ह थें जुल । रुजेशया भासं धायेगु खःसा ननितां थें थःत फिट याना तयेगु खःसा तःधंगु तपस्या माः । फिट जुइत माःगु धयागु हे धैर्यता, लगनशिलता अले समर्पण खः । थुपिं सकतां ननितायाके दु । थुकिं हे ननितां अज्याःगु उपलब्धी चूलाकल, गुगु आःतक मेपिं मिस्तय्सं चुलाकूगु मदुनि । दकलय् तःधंगु ख“ उसाँय् बांलाःम्ह ननिता, अले वया बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.