All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

कन्हय् लुति अजिमाया खः जात्रा

 

लुति अजिमाया जात्राया झ्वलय् थौं चान्हय् थँहिति द्यःखः तये हइगु जूगु दु । जात्राया झ्वलय् वंगु चान्हय् लुतिइ सर्पाहुति होम जूगु खः । थ्व होम याइबलय् सर्प, चखुं, म्येया छेँय् आदि नं मि दुइ ।
लुति अजिमाया जात्राया इलय् लुति अजिमा, मांखाचा, ज्वालामाइ, शोभा भगवति, भ्वरी गणेद्यः व स्वांछपु गणेद्यःया जात्रा जुइ । कन्हय् थुपिं द्यःखः देय् चाःहिकाः पुजा फयेगु याइ ।

जात्राया झ्वलय् थौं थँहितिया साय्मितय्सं लुतिइ फाया लाः तयाः मरःजाः नकूगु खः । जात्राया झ्वलय् थीथी थासय् ज्यापुतय्सं नं मरःजा नकूगु खःसा फाया त्वाःयात द्यः दयेकाः पुज्यानाः फाया ला तयाः मरःजा नकीगु जूगुलिं थँहिति साय्मितय्सं मरःजा नकीगुयात विशेष कथं कायेगु खः ।

बालाचःह्रे कुन्हु जात्रा याइम्ह लुति अजिमायात पाहाँचःह्रेबलय् जात्रा याइपिं मेमेपिं अजिमापिनि तता धाइ । थःछेँ नखत्याबलय् गरिबम्ह लुति अजिमायात हेला याःगुलिं लिपा मेपिं अजिमा स्वयां प्यला न्ह्यव हे लुति अजिमाया जात्रा जूगु धाइ ।
बालाचःह्रेया झ्वलय् थौं पशुपतिया श्लेष्मान्तक जंगलय् बालागू वंगु खः । थः मदुम्ह छेँजःया चीर शान्तिया कामना यासें पशुपतिया जंगलय् थीथी बूबः तयाः सत्बिज ह्वलाः चाःहिलेगु याइ ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.