All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

न्हूम्ह पचलि द्यः ज्ञानेन्द्रपाखें उलेज्या

न्हूम्ह पचलि द्यः ज्ञानेन्द्रपाखें उलेज्या किपा- तेज महर्जन/नेपालभाषा टाइम्स

पचली भैरवया क्वचां द्यःया न्हूगु मूर्ति थौं सुथय् पुलांम्ह जुजु ज्ञानेन्द्र अनावरण यानादीगु दु । पुलांम्ह जुजु येँया भिंद्यःत्वालय्च्वंगु थकुजुुजुया चुकय् वयाः द्यः पुज्यानाः अनावरण यानादीगु खः ।


भिंद्यः त्वालय् थ्यंके न्ह्यः भाजु ज्ञानेन्द्र मरुया माजुदेगःया न्ह्यःनेनिसें न्यासि हे वःगु खः । वय्कःयात लसकुस यायेगु लागिं अन बासा लायाः तःगु खःसा वय्कःयात अनंनिसें बाजं थानाः छत्रं कुइकाः हःगु खः । वय्कःयात थकूजुजु जयराम मल्ल लिसें पंचकन्यां लसकुस याःगु खः ।

 

किपा- तेज महर्जन/नेपालभाषा टाइम्स

भाजु शाहं मरुइ गणेद्यःया दर्शन यानाःलि अनं नं न्यासि वनाः भिंद्यःत्वालय् च्वंगु भिंद्यःयाथाय् नं तले थहां वनाः पुजा यानादीगु खः । वयांलि वय्कः न्यासि हे वनाः थकूचुकय् थ्यंकाःलि कापतं भुनातःम्ह द्यः अनावरण यानाः आचाजुलिसे च्वनाः पुजा यानादीगु खः ।
उगु इलय् लँया जवंखवं च्वनाच्वंपिं जुजुवादीतय्सं ‘राजा आउ देश बचाउ’, ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ’ धकाः नाराबाजी नं याःगु खः ।


पचिमह्रः कुन्हु जात्रा याइम्ह पचलिया न्हूम्ह त्यपद्यः थनिंनिसें सर्वसाधारणयात नं पुजा याकी । न्हूगु मूर्तिइ वइगु चौथि कुन्हु नांजाःम्ह चित्रकार प्रेममान चित्रकारं लँपुं छायाः मिखा कंकादी । चौथि कुन्हु पुलांगु मूर्तियात थकूजुजुया चुकय् हयेधुंकाः जात्राया निंतिं न्हूगु मूर्ति पितछ्वइगु खँ धाःगु दु । पचिमह्रः कुन्हु न्हूगु मूर्ति पचली निसें क्वबियाः हनुमानध्वाखाय् यंकी । हनुमानध्वाखाय् पुजा फइबलय् कुमारी माजु नं हनुमानध्वाखय् बिज्यायेमाः । थन सरकारी पुला बीबलय् पचली आजुयात म्ये छम्ह नं बी ।

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(2 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.