All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

ख्वप नवदुर्गा द्यःया खम्येय्या जात्रा


ख्वपया ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक ल्याखं महत्वपूर्ण नवदुर्गा द्यःया खम्येय् जात्रायात मोहनिया विजयया प्रतिकया रुपय् कायेगु याः । समस्या असुर शक्तियात दैवी शक्तिं विजय प्राप्त याःगु प्रतिकया रुपय् थुगु जात्रायात कायेगु नापं मोहनि नखः तसकं हर्षोल्लासपूर्वक कायेगु याइ ।
थ्व जात्राया इलय् कोत पुजा यायेगु, बलि बीगु, शक्तिया देवी नवदुर्गा, महाकाली, भवानी, चामुण्डा लगायत नवदुर्गाया विशेष पुजा जुइ । थ्व हे सन्दर्भय् ख्वपया नवदुर्गा द्यःयाथाय् गथांमुगःया इलय् दुकाइम्ह खम्येयं धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्वयात न्ह्यब्वयेगु याइ ।
मोहनिया स्याक्वत्याक्व कुन्हु बहनि ब्रम्हायणी द्यःयाथाय् नवदुर्गा द्यःगंछिया सिद्ध प्राप्तिया निंतिं धकाः बलि बीत गथांमुगःकुन्हु हयातःम्ह म्येय् दुकायेगु याइ । महिषासुर राक्षसया प्रतीकया रुपय् कयातःम्ह खम्येय्यात ख्वप नगरपालिका गःछेँय् च्वंगु नवदुर्गा द्यःया द्यःछेँय् तयाः लहिनातइम्ह निक्खर हाकुम्ह, जवं चक्र चाःतूम्ह व घाःखू छुं मदुम्ह नापं तःधिकःम्ह म्येय् जुइमाः ।
विधिवत रुपं नवदुर्गा द्यःछेँय् दुकाइम्ह खम्येय्यात स्याक्वत्याक्व कुन्हु बहनि ब्रम्हायणीइ यंकी कुन्हु जक पित हयेगु चलन दु । गथांमुगः कुन्हु खम्येय्यात नवदुर्गा द्यःछेँय् हये धुंकाः चिकं पाकाः सुसाःकुसाः याना तयेगु याइ । यदि उकुन्हु खम्येय् हये मफुत धाःसा खम्येय् चिइगु थासय् खिपः जक जूसां चिनातयेमाःगु चलन दु । गथांमुगःया धुंकाः न्हापांगु शनिवाः द्यःछेँय् खम्येय् हयेमाःगु चलन दुगु संस्कृतिविद् ओम धौभडेलं धयादी ।
वय्कःया कथं महिषासुर राक्षसया स्वरुप खम्येय्या पराजय व दैवी शक्तिया विजयया रुपय् खम्येय् जात्रायात कायेगु याः। थुगु जात्रा नवदुर्गा देवीं महिषासुरयात स्याःगु लसताय् न्यायेकीगु छगू पृथक जात्रा खः । महिषासुरयात मोहनिया गुन्हु दुकुन्हु देवीया संयुक्त रुप प्रकट जुयाबिज्याःम्ह त्रिपुरासुन्दरीं मोहनि तयाः थःगु बसय् लाकाः स्याःगु मान्यतालिसें स्थानीय नेवाःतय्सं खम्येय्या बध यायेगुयात हे मोहनि नखःया रुपय् कायेगु याना वयाच्वंगु दु ।
खम्येय् बलि बीगु प्रचलनबारे छगू किंवदन्ती नं दु । वनमाला समाजया पुलांम्ह नायःलिसें जात्रा व्यवस्थापन समितिया सचिव रत्नमान वनमालाया कथं न्हापा ब्रम्हायणी जाले जंगल जुयाः भ्वतया नाला जुयाः तिब्बतय् बनेज्या यायेत वंपिं सुं नं व्यापारी लिहां मवल । गुकिं यानाः ख्वपवासीत तसकं हराय्बराय् चाल ।
उगु इलय् सोमराज गोमान्जू नांया छम्ह स्थानीय (ब्राम्हणं) अन्तध्र्यान जुयाः स्वःगु इलय् व्यापारीत सकलें जाले जंगलय् थ्यंगु इलय् इमित नवदुर्गा गणं बलि काःगु सीकल । छन्हु गोमान्जु स्वयम थः हे व्यापारीया भेषय् उगु हे लँपु जुनाः वनाच्वंगु इलय् सिम्बाः व धुम्बाःतय्सं वयात ज्वना यंकाः बलि बीत स्वःगु इलय् गोमान्जुं यदिं थःगु बलि कायेगु खःसा दक्वं द्यःगंछिया निं पुजा याये अले जक जितः बलि बिउ धकाः द्यःगंछियात इनाप यात । देवगणतय्सं नं जिउ धाल । वयां लिपा गोमान्जुं सकलें देवगण (१९ म्ह)यात पुजा यायेगु शुरुयात । व हे इलय् वं थःगु मन्त्रया तापं झिंगुंगः ग्वःजा दयेकाः उकी सकलें देवगणयात जजंकां चिनाः छगः विशेष प्रकारया पुजा यायेगु थलय् तयाः थःगु ख्वपया इछुत्वालय् च्वंगु छेँय् हयाः छकू बन्द क्वथाय् तयातल ।
देवगणं गोमान्जुया शक्ति खनाः जिमित थ्व क्वथाय् तयाः न्हियान्हिथं पुजा याःगु सुयातं सीके बीमते धकाः बिन्ती याःगु इलय् गोमान्जुं जिउ धाल । वयां छुं दिं लिपा छन्हु गोमान्जु म्वःल्हुइत वंगु इलय् गोमान्जुया कलातं क्वथाया लुखाया क्वँय् प्वालं स्वःगु इलय् द्यःगंछिं सीकाः क्वप जुयाः अनं पिहां वनेगु झ्वलय् इनाचोय् च्वंगु स्वंगःल्वहं धइगु थासय् थ्यंकाः लँय् सुंगुर खन व व हे सुंगुरया बलि कयाः भोजन यानाच्वन ।
गोमान्जु लिहां वःगु इलय् पुजा क्वथा खुल्ला जूगु खनाः अन्तध्र्यान जुयाः स्वःगु इलय् देवगणं अछुत जातयात नःगु सीकल । वयां लिपा थःगु मन्त्रपाखें व हे इलय् देवी व देवगणयात अनं लोप यानाबिल । गोमान्जुं नवदुर्गा लोप जुल धाःसा बांलाइ मखु धइगु तायेकाः आः सकसिगुं न्ह्यःने भक्तिभावयालिसें पुजा यानाः जात्रा चले यायेत ब्रम्हायणीइ यज्ञ दयेकाः तःधिकःम्ह म्येय् बलि बियाः हाकनं देवगणयात सिद्ध याःगु दिं स्याक्वत्याक्व (महानवमी) कुन्हु जूगुलिं उकुन्हुनिसें हे स्याक्वत्याक्वया न्हि खम्येय्या बलि बीगु चलन दुगु धापू दु ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.