All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

अमेरिकाया भाषानीति व झी

अमेरिकाया मेरिल्यान्ड राज्यं वंगु वालय् नेपाःया खस नेपाली भाय्यात मान्यता बिउगु दु । उगु राज्यय् च्वंपिं नेपाःमितय्सं सवारी चालक अनुमति पत्रया निंतिं आवश्यक परिक्षा आः खस नेपाली भासं बी दइगु व्यवस्था अनया राज्य सरकारं याःगु दु । अक्टोबर महिनानिसें खस नेपाली भासं परिक्षा बी दइगु व्यवस्था याःसां वंगु वालय् हे अन नेपालीतय् सुविधाया निंतिं खस नेपाली भासं अनुवाद यानातःगु चालक हस्तपुस्तिका पिथंगु खः । खुइगू लख जनसंख्या दुगु मेरिल्यान्ड राज्यय् मुक्कं झिंस्वद्वः नेपाःमि अप्रवासीत च्वनाच्वंगु दु । अथे धइगु उगु राज्यया कुल जनसंख्याया केवल ०.२१ प्रतिशत जक खः । अथे खःसां अनया सरकारं नेपाःमितय् सुविधाया निंतिं बहुभाषिक नीति कथं अज्याःगु व्यवस्था याःगु जुल । अमेरिकाया कुल ५०गू राज्य मध्ये सवारी चालक अनुमति पत्रया निंतिं खस नेपाली भासं परिक्षा बी दइगु व्यवस्था याःगु थ्वहे न्हापांगु राज्य खः ।


नेपाःया छगू भाय्यात अमेरिकी राज्य सरकारं थुकथं मान्यता बीगु नेपाःमितय् निंतिं लसताया विषय खः । अमेरिकाय् थीथी हुनिं अन लजगाः, व्यापार, ब्वनेगु ज्या नापं मेमेगु कारणं वनीपिं मनूतय् ल्याः तसकं अप्वः । अन थीथी देय्या थीथी संस्कृति दुपिं, थीथी कथं जीवनयापन याइपिं व थीथी भाय् न्ववाइपिं मनूत वयेगु याइ । वहे दथुइ नेपाःमित नं अन थीथी कारणं वसोवास यानाच्वंपिं जुल । उलिमछि देय्या मनूत व भाय् न्ववाइपिं दथुइ अमेरिकाया छगू राज्यं नेपाःया छगू भाय्यात मान्यता बिउगु झीगु निंतिं लसताया खँ जुल ।


खस नेपाली भाय्यात छुं नं देय्या राज्य सरकारं मान्यता बिउगु थ्वहे न्हापांगु धाःसा मखु । थ्व स्वयां न्ह्यः भारतया थीथी राज्यय् नं खस नेपाली भाय्यात राज्य सरकारपाखें मान्यता बीधुंकूगु दु । अझ भारतया संविधानय् तकं खस नेपाली भाय्यात मान्यता बियातःगु दु । भारतया संविधानं नेपाःया खस नेपाली भाय्यात च्यागूगु अनुसूची तयाः राष्ट्रिय भाय्या मान्यता बियातःगु जुल । भारतया कुल जनसंख्याया मुक्कं २.९ प्रतिशत जक खस नेपाली भाषी दुगु खःसां अनया बहुभाषिक नीति कथं खस नेपाली भाय्यात नं राष्ट्रिय मान्यता बिउगु खः ।


भारतया सिक्किम राज्य नेपाली मूलया जनसंख्या अप्वः दुगु थाय् जुल । अन ला खस नेपाली भाय् नापं नेपाःया नेवाः भाय्, गुरुङ, लिम्बु, राई, सुनुवार, मगः, शेर्पा, तामाङ, थुलुङ, यक्खा लगायत भाय्यात नं मान्यता बियातःगु दु । सिक्किमय् नेपाःया थीथी भासं ब्वकेगु निंतिं राज्य सरकारं दँय्दसं लखौं दां खर्च यानाच्वंगु दु । थुकथं अन नेपाःया थीथी भाय्या संरक्षण जुयाच्वंगु जक मखु अन झी थाय् स्वयां अप्वः मां भासं ब्वनेकुथि, सफू व पाठ्यक्रम विकास जुयाच्वंगु जुल ।


भारतया संविधानय् खस नेपाली भाय्यात मान्यता बिउगु इलय् जुइमा व आः नकतिनि अमेरिकाया मेरिल्यान्ड राज्यय् खस नेपाली भासं चालक अनुमतिया निंतिं परिक्षाया बीगु व्यवस्थाया इलय् जुइमा झी सकसिनं लसता प्वंकाच्वनागु दु । अझ थज्याःगु विषययात नेपालय् गौरवया विषय दयेकाः अप्व प्रचार याइगु चलन हे दु ।


अमेरिकाया मेरिल्यान्डय् खस नेपाली भाय्यात मान्यता बीवं थन लसता प्वंकेगु झ्वलय् छथ्वः ‘राष्ट्रवादी’तय्सं नं तसकं हर्ष बढाइँ यायेगु ज्या जुल । यदि अज्याःगु हर्ष बढाइँ भाषिक समानता व अधिकारया पक्षय् जूगु खःसा तसकं न्यायोचित जुइगु खइ । तर अज्याःगु हर्ष बढाइँ भाषिक समानता व न्यायया निंतिं स्वयां खस भाय् प्रतिया आडम्बर व घमण्डया कारणं वःगु खने दत छाय् धाःसा उगु मान्यता बिउगु निन्हु लिपा हे नेपालय् भाषिक मान्यताया छगू प्रशंग वःगु इलय् अज्याःगु हर्ष बढाइँ याःपिं एकल जातीय मानसिकता दुपिं ‘राष्ट्रवादी’तय्सं व स्वयां तसलं विरोध यायेगु ज्या यात ।


प्रशंग खः – सरकारं संविधान संशोधन मार्फत हिन्दी व अंग्रेजी भाय्यात नं सरकारी भाय्या मान्यता बीगु । खय्त ला थुगु प्रशंग हल्ला जक खः धकाः मन्त्रिपरिषद् कार्यालयं खण्डन तकं यायेधुंकल तर थुगु विषयया चर्चा परिचर्चा अझ नं क्वचाःगु मदुनि । थ्व खँ वंगु वालय् उलि हे प्रचार जुल गुलि अमेरिकाया मेरिल्यान्डय् खस नेपाली भाय्यात मान्यता बिउगुयात कयाः जुल । थुकिया प्रचार प्रसार दकलय् व्यापक जूगु नं उगु हे ‘राष्ट्रवादी’तय् दथुइ हे खत । थन प्रशंगया सार छगू हे कथं जूसां प्रतिक्रिया धाःसा बिलकुल उत्तर दक्षिण स्वःगु कथं जुयाः पिहांवल । छखे थःगु देय्या भाय्यात विदेशय् मान्यता बिउगु प्रशंगय् हर्ष बढाइँ यायेगु अले छखे अज्याःगु हे मान्यता थःगु देशय् जूसा कुंखिनीगु ।


थुकी ‘राष्ट्रवादी’तय्सं स्पष्ट रुपं क्यनाच्वंगु चिउताः धइगु एकल जातीय व एकल भाषिक नीतियात हीकाः बहुभाषिक नीति वयेत्यंगु प्रतिया ग्याःचिकु खः । यदि अमेरिका व भारतं बहुभाषिक नीति कथं नेपाःया भाय्यात सरकारी मान्यता बी जिउसा हिन्दी भाय्यात नेपालय् मान्यता बियां छु स्यनी ? नेपाः बहुभाषिक देय् जूसां थौं तक नं एकल भाषिक मान्यतां न्ह्यानाच्वंगु देय् खः । थन नेपाःयात भाषिक समानताया आधारय् थीथी मातृभाषाया नापं तराई लागाय् सम्पर्क भाय् कथं छ्यलीगु हिन्दी भाय्यात मान्यता
बीगु धइगु भाषिक समानतायात सम्मान यायेगु खः ।
सरकारं छुं ई न्ह्यः जक भाषा आयोग नीस्वंगु दुसा कन्हय् धाथें उगु आयोगं नेपाःया थीथी मातृभाषा लगायत तराईलय् सम्पर्क भाय् कथं छ्यलाच्वंगु हिन्दी भाय्यात नं मान्यता बिउसा अज्याःगु इलय् वइगु प्रतिक्रिया नं आः वयाच्वंगु ग्याःचिकुया हे निरन्तरता जुइ । आः ‘राष्ट्रवादी’तय्सं क्यनाच्वंगु तं हिन्दी भाय् प्रति जक मखुसें खस नेपाली भाय् बाहेक मेगु छुं नं भाय्यात सरकारी मान्यता बी दइमखु धकाः प्वंकाच्वंगु प्रतिक्रिया खः ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.