All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

जि विद्रोहि कवि खः

नेपालभाषा साहित्य ख्यलय् बहुप्रतिभाया धनीकथं नांजाःम्ह मय्जुया नां खः सिन्हःपता मय्जु । वय्कःलिसे म्हिगःतिनि जूगु खँल्हाबल्हा क्वाःक्वाः थौं थनसं न्ह्यब्वयाच्वना ।
धयादिसँ मय्जु, छि छु छु जक कार खः ?
– जि साहित्यकार खः, कलाकार खः, जि चित्रकार खः, निबन्धकार खः, गीतकार खः, कथाकार खः, गजलकार खः, उपन्यासकार खः, जि काव्यकार नं खः । जि संगीतकार नं खः । जि छु कार मखु जिं हे मसिउ ।
छि शिलाकार मखु, शिल्पकार मखु । छि सुचिकार नं मखु, मोटरकार नं मखु ।
– धात्थें खः, जिं सि हे मसिउ ।
छितः समालोचकपिंसं साहित्यिक खुँ धकाः पाः यानातःगु दु । छि मछाः मजूला खुयाः खुयाः साहित्य च्वयेत ?
– जि मछाः मजू, छु धकाः मछाली जि । मांया प्वाथं पिहां वयाबलय् निसें जि बिकिनि पुनाःपिहां वयाम्ह खः । जि छु धकाः मछाले माःगु दु । खुँतय्गु देशय् खुँ जुइत छाय् मछालेगु । थ्व देशय् मौलिक व अर्गानिक साहित्य च्वःपिं सुं छम्ह साहित्यकारयात म्हसिउला छिं ? नां काये फु ला छिं ?
छिं ला अःखः जिके जकं न्ह्यसः तयादिल ? जिगु न्ह्यसःया छिगुलिसः पूमवंनि । छि साहित्यिक खुँ खः लाकि मखु ?
–खुँ मखुपिं साहित्यकार सु दु धयागु नि । सिद्धिदासं छ्यःगु खँग्वः चित्तधरं छ्यःगु दु, चित्तधरं छ्यःगु खँग्वः दुर्गालालं छ्यःगु दु, दुर्गालालं छ्यःगु खँग्वः राजभाइनं छ्यःगु दु । अले व जान्याःपिं पूर्वाग्रही समालोचकतसें जितः जक खुँ धाःगुया छु अर्थ जुल । जि मिसाम्ह विद्रोही साहित्यकार जूगु उमिसं जितः लित्तु लिनाच्वंगु खः । जिं मथू ला ? उपिं फुक्कं नश्लवादीत खः, लिंगवादीत खः, विभेदवादीत खः । खः रे सा तं पिहां वइ जितः ।

तं क्वलाकादिसँ ! तं पिकयां छुं फाइदा मदु । छितः मेगु न्ह्यसः न्यने । नेपालभाषा साहित्ययात स्तरिय यायेत आः छु याये माल, धयादिसँ सा ।
– साहित्ययात स्तरिय यायेगु धइगु जिं थूकथं साहित्ययात झ्यातुकेगु खः । उकिं झ्यातुक झ्यातुक साहित्य ग्रन्थ पिहां वयेके माल । भकाभक च्वये माल । सछिदँया बाखं मुना सफू गुलि तपँ, गुलि झ्यातु । स्तरिय साहित्यया नमूना खः का व । उकिं जिं नं च्वयाच्वनागु दु, छता जक मखु, सकतां च्वयाच्वनागु । बहुप्रतिभा व बहुआयाम दुपिंसं जक स्तरिय अर्थात तौल अप्वयेक साहित्य च्वये फइ ?
छितः छखलःसिनं उत्तर आधुनिकतावादया कट्टर विरोधी धाइ । छाय् अथे धाःगु ?
– खःगु खँ, जि विरोधी हे खः । थ्व आधुनिकतावादलिसे उत्तर दक्षिण स्वाकीगु जितः य हे मयः । आधुनिकता धइगु दक्षिणय् नं दइ उत्तरय् नं दइ । का खः कि मखु छिगु ? उत्तर व दक्षिणया दथुइ इक्वीडिस्टान्सय् च्वनेमाःगु झीगु देशय् च्वनाः उत्तर आधुनिकतावादया खँ ल्हायेगु, जिं स्वये, राष्ट्रघाती ज्या खः ।
छिं थौंतकया दुने ग्वःगू साहित्य सिरपाः फयाकयादी धुन ?
– ग्व, ल्वःमन । छगू, निगू, स्वंगू, प्यंगू, न्यागू, खुगू, न्हय्गू, च्यागू, गुंगू, झिगू .... । झिगुली पाः मजू थें च्वं । बहुप्रतिभा दयेगुया छगू फाइदा थ्वहे खः । कविताय् नं सिरपा, निबन्धय् नं सिरपा, बाखनय् नं सिरपा, नाटकय् नं सिरपा ।
सिरपा फया कायेबलय् जि गुलि लय्ताया दिया ?
– थुज्वःगु न्ह्यसः का जितःम यःगु । सम्पादक जुइवं गाः । गुज्वःगु न्ह्यसः न्यने धइगु नं मसिउ सम्पादकतसें । सिरपाः फये दयाः नं सुं लय् मताइ ला धइगु नि । उकुन्हु छिगु हे पत्रिकाय् भूषणजुया लिसः नं उज्वःगुहे वाहियात । ‘सिरपा फये दयाः जि साप लय्ताल हं’ । सिरपा फये दसेंलि सु लय् मताइ धइगु नि । उज्वःगु नं लिसः धइगु दु ला !! थ्व खँय् जिके लिसः मदु, का हुँ !
छिगु खँ थुल, आः थूगु न्ह्यसः न्यनादिसँ, अले लिसः बियादिसँ । छिगु साहित्यवृत्तिं थौंया आधुनिक जमानाया लाइफ स्टाइल मेन्टेन यायेत गाः ला ? मतलब छितः गाःला ?
– जितः ला गाः । छाय्धाःसां जि थिकेम्ह साहित्यकार । जिगु साहित्यय् जिं सुयातं बार्गेनिङ्ग यायेगु अधिकार बियागु मदु । साहित्य गुलि नं उत्पादन याना व फुक्क फिक्स्ड प्राइसय् वितरण जुइ । व नं प्राइस टाय्ग सहित । पारदर्शिता जिगु विश्वास खः ।
छिं न्यना हे दीम्वाः, जिं हे धाये । जिं छपु कविताया झिद्वलय् पाः यानाः ममिया । हाइकु छपुया द्वःछि । मेगु खँ हे मदु । बाखं छपुया नीन्याद्वः । जितः ला गाः । जितः ला साहित्यं हे म्वाकातःगु दु । आम्दानी स्वयाः खर्च गुबलें हे अप्वः मजू जि । खःगु खँ ।
तसकं बांलाक लिसः बियादिल छिं । मेगु नं छुं खँ ल्यं दनि लाकि ?
– ताःहाकः ला मखु, छता मेगु खँ धायेका जिं । उबलय् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाया चुरोट त्वनेत ध्यबा मदु । जिमि बाः विद्यार्थीबलय् न्यातका वंगु चुरोट बट्टा छबट्टा छबट्टा न्यानाः बी यंकीगु । उबलय् कवि जुलकि गंसि जुइमाः, बांलाःम्ह लेखक जुलकि टिबी जुइ माःगु । थौंकन्हय् जिमिसं अज्वःगु जीवनया कल्पना नं मयाना ।
कवि लेखकतय् न्हापाया जीवन व आःया जीवन ला यक्व हे पात का हला ? छितः अथे पाःगु छुं विशेष अनुभव जू ला थें ? छता निता कना नं दी ला थें ?
–अनुभव जू, यक्व हे जू । न्हापा कवितय् त्वनीगु फुरमार चुरोट छपुया ध्यबा छगः, उमिसं भट्टि पसलय् वनाः त्वनीगु वासः बागू गिलासया छम्वः, च्या छगू कपया झिगः ध्यबा । थौं जिमिसं त्वनेगु चुरोट छबट्टाया न्यासलय् पाः मजू । ब्लाय्क लेबल छगःया न्याद्वलय् पाः मजू । क्यापासिनो कफि छगू कपया स्वसः पुलेमाः । न्हापा स्वयाः आः गुलि पाः गुलि ।

छि उलिमछि कार जुयादिल, तर छिके छगः मोटर कार हे मदु । छाय् ?
– पेट्रोल व डिजेल मदयाः हाहाकार जुइगु देशय् मोटरकार न्यायेगु सोंख गुबलें नं मयाना । लँयात गति अथेहे खः । बरु जिं याकनं हाकुसे बांलाःम्ह छम्ह सलन्यायेगु बिचाः यानाच्वना ।
अहो, तसकं हे बांलाःगु बिचाः यानादिल छिं । आः दकलय् लिपा छगू जक न्ह्यसः दनि । छिगू न्हूगु रचना छु दु ? न्यंका नं दी लाकि ?
न्यनादिसँ छपु कविता दु । अँ कविता –
आः थ्व खुसी
लः मखु मि बाः वइ ।
मिया खुसि बाः वयाः
थ्व संसार भस्म ज ुइ ।
थ्व संसार गन
मनिं दु, मछिं जक मदु,
थ्व संसार गन
अन्याः व अत्याचार जक दु
व्यभिचार व भ्रष्टाचार जक दु
मि बाःवःगु खुसिं
ह्वाना ह्वाना छ्वयेकाबी
नष्टयाना बी, ध्वस्त यानाबी
थ्व कविता ताःहाकः, कन्थ मवल, मेगु लिपा गुबलें न्यंकेमाली ।
जिउ जिउ, लिपा न्यने । समालोचकतसें धाःथें छि ला धाथें हे विद्रोही कवि जुयाच्वन ।
– खः जि विद्रोही कवि हे खः ।

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.