All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

झिंछदँ लिपा म्ये प्वाः खनेगु जात्रा

मध्यपुर थिमिइ झिंछदँ लिपा थुगुसी संचालनय् वयेत्यंगु म्ये प्वाःखनीगु जात्राया दक्वं तयारी क्वचाःगु दु । यँयाःया झ्वलय् यँयाः पुन्हि कुन्हु (कन्हय्) मध्यपुर थिमिइ म्ये प्वाःखनाः न्यायेकीगु यँयाःपुन्हिया म्ये प्वाः खनेगु जात्रा थुगुसी संचालनय् वयेत्यंगु खः । आर्थिक लिसें थीथी कारणं लोपोन्मुख अवस्थाय् थ्यने धुंकूगु थ्व जात्रायात स्थानीय ल्याय्म्हतय्सं थुकियात ल्यंकेया निंतिं जात्रा संचालन यायेत्यंगु खः ।

थुगुसी कन्हय् बुधवाः मध्यपुर थिमि नगरपालिका ५ वडाया २९ दँ दुम्ह विरेन्द्रभक्त गजू श्रेष्ठं म्ये प्वाःखनाः थ्व जात्रायात लोप जुइगुपाखें बचे यानादीत्यंगु दु । जात्रायात व्यवस्थित रुपं व मर्यादित धंगं संचालन यायेत यँयाःपुन्हिया म्ये प्वाः खनेगु जात्रा व्यवस्थापन समिति गठन यानाः मध्यपुर थिमि नगरवासी व थीथी सामाजिक संघसंस्थाया ग्वाहालिं थ्व जात्रा संचालन यायेत्यंगु खः ।

समितिया नायः चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठं पौराणिक कथनकथं परापूर्वकालय् थिमिया स्थानीय वासिन्दायात भूतप्रेत, पिशाच, ख्याः थेंज्याःपिं राक्षसपाखें पीडित जुइवं थिमिया जनतायात दुःखं मुक्त यायेत थिमिया आराध्यदेवी बालकुमारिया साधना याये धुंकाः भाद्र शुक्ल पुर्णिमा अर्था यँयाःपुन्हि कुन्हु छम्ह मनूया म्ये प्वाः खनाः नगर परिक्रमा यायेवं भूतप्रेत, पिशाच, ख्याकं थ्व थासय् थज्याःपिं साहसिक मनूत दुगु धासें बिसिउँ वंगु धइगु जनश्रुति दुगु खँ कनादिल ।

दँय्दसं भाद्र शुक्ल पुन्हिया न्हिकुन्हु बहनि करिब च्याताः इलय् थिमिया हे दिगु त्वालय् दिगुभैरव देगः न्ह्यःनेच्वंगु दबुलिइ म्ये प्वाः खंकेगु चलन दु । समितिया नायः श्रेष्ठं म्ये प्वाः खनेगु जात्राया निंतिं करिब लछि न्ह्यवंनिसें यानाच्वनागु तयारी दक्वं पूवने धुंकूगु खँ कनादीगु दु । म्ये प्वाः खनीगु नतूचा दयेकेत लछि न्ह्यः हे नतू दयेकीम्ह नकःमियात खबर याः वनेमाःगु परम्परा दु ।

थथे म्ये प्वाः खनेगु नतू दयेकेत खबर याः वनीगु इलय् ह्याउँम्ह ग्वंगः, समय्बजिलिसें नकःमिया छेँय् वनेगु व नकःमिं नतू दयेके धुंकाः स्ववाःतक शुद्ध तू चिकनय् नतू थुना तयेमाःगु प्रचलन दुगु वय्कलं कनादिल । जात्राया निंतिं त्रिशुल आकार थेंज्याःगु स्वंगू च्वका लूगु नतू दयेकातःगु दु ।
म्ये प्वाः खने च्यान्हु न्ह्यःया दिंयात द्यः दुसालेगु धायेगु याइ । उकुन्हु बालकुमारि देगलय् झिंछगः किसलिं व ह्याउँम्ह ग्वंगः बलि बियाः बालकुमारि द्यःया साधना यायेमाःगु प्रचलन दु ।

म्ये प्वाः खनेगु जात्राया प्यन्हु न्ह्यः थिमिया लाय्कू पःमांतय्सं हनुमानध्वाखा लाय्कुलिइ वनाः राज खड्ग ज्वना वयाः दबुलिइ तइगु व यँयाः पुन्हिया छन्हु न्ह्यः बालकुमारिइ छ्वयला ब्व, ह्याउँम्ह ग्वंगःया बलिसहितया पुजा यानाः भ्वय् नकेमाःगु चलन दु । वयां कन्हय् कुन्हु अर्थात यँयाःपुन्हि कुन्हु दुता (छगू कथंया जामा) पुनाः बालकुमारिइ पुजा यायेमाःगु परम्परा दु । उकुन्हु म्ये प्वाः खनीम्ह मनू मौन च्वनेमाः ।

म्ये प्वाः खनीकुन्हु हे सनिलय् बालकुमारिनिसें दिगु भैरवतक मत बीगु ज्या जुइ । अन वये धुंकाः दिगु भैरव देगलय् गुरु (जामनः थरया व्यक्ति) या उपस्थितिइ पुजा शुरु याइ । उगु पुजा लिपा म्ये प्वाः खनीम्ह मनूयाके दैवीशक्ति प्राप्त जुइ धइगु जनविश्वास दु । अनंलि म्ये प्वाः खनीम्हेसित निम्हेसिनं ज्वनाः भैरःद्यःया न्ह्यःने म्हुतु फस्वकाः अःखतं न्यासिके यंकाः दबुलिइ तक यंकी । सलंसः मनूतय् उपस्थितिइ नकःमिं दयेकूगु १० इन्च ताःहाकःगु नतुलिं कःमि नायलं म्ये प्वाः खनाबी ।

वयां लिपा म्यं (महादीप) कुबिकाः वयागु इच्छाकथं नगरपरिक्रमा याकेगु याइ । थुकथं म्ये प्वाः खनीम्ह मनुखं नगरपरिक्रमा याइगु इलय् ‘ताकुं म्ये ः ख्वाः मसिसें भ्वय् नये’ धाधाः नापनापं नगरपरिक्रमा याइ । म्ये प्वाः खनीम्हेसिया इच्छाकथं न्हापा चाँगुनारायण व पशुपतितक नं परिक्रमाया निंतिं यंकेगु याना वयाच्वंगु खःसा थौंकन्हय् धाःसा थिमिया हे थीथी थासय् जक चाःहिकेगु याना वयाच्वंगु दु ।

वयां लिपा धाःसा बालकुमारि देगलय् थ्यंकाः कःमि नायलं म्ये प्वाः खनातःगु नतू लिकया बी । उकियात लिकाये धुंकाः म्ये प्वाः खनातःगु थासय् नासःद्यःया जःखः च्वंगु चाः तयाः नतूयात बालकुमारि देगलय् तानाबी । वयां लिपा सगं कयाः भ्वय् नकेगु व कन्हय्कुन्हु सुथय् बालकुमारिइ नतू पुजा धकाः द्यः लित तः वनेगु अर्थात विसर्जन पुजा याये धुंकाः जात्रा क्वचाइ ।

थ्व स्वयां न्ह्यः मध्यपुर थिमिइ ०५३, ०५९ व ०६३ सालय् यानाः स्वक्वःतक कृष्ण नानिचा श्रेष्ठ, आः म्ये प्वाः खनादीत्यंम्ह विरेन्द्रभक्त गजू श्रेष्ठ व समितिया दुजः राजेश सुवा श्रेष्ठ नगरया लोपोन्मुख संस्कृति, जात्रायात संरक्षण यायेत सम्बन्धित निकायं आवश्यक चिउताः क्यनेमाःगु खँय् एकमत जुयादी । दँय्दसं बैशाख २ गते मध्यपुर थिमिया हे बोडेय् म्ये प्वाः खनेगु जात्रा धाःसा दँय्दसं संचालन जुयाच्वंगु दु ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.