All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

मंकाः गुंला बाजं

गुंलाजःछि थाइगु गुंला बाजंया छगू विशेष प्रस्तुती कन्हय् स्वयम्भूइ याइगु जूगु दु । येँया स्वंगू गुंला बाजं खलःया मंकाः ग्वसालय् उगु बाजं ब्वज्या यायेत्यंगु खः । ताम्राकार गुंला बाजं खलः, असं बाजं गुथि व तेबहाः गुंला बाजं खलःपाखें छक्वलं गुंला बाजं थानाः थ्व ज्याझ्वः यायेत्यंगु खः । थुकी छगू खलःया बाजं मेगु खलकं थायेगु व गुलिं मंकाः कथं थायेगु ज्या जुइ धाःगु दु ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.