All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

ज्या याइपिं मदयाः भुखाचं दुंगु छेँ दने मखन

येँ, (नेपालभााषा टाइम्स)÷ तःभुखाय् लिपा शुरु जुइमाःगु पुनर्निर्माणया ज्याय् दक्ष जनशक्ति मदयाः समस्या जुयाच्वंगु सीदुगु दु । थुकिं यानाः छेँ दनेगु ज्या शुरु याःपिं मनूत नं दथुइ दीमाःगु अवस्था वयाच्वंगु दु ।
थनया १२ वडास्थित ओन्दे त्वालय् छेँ दनाच्वंम्ह बालकृष्ण शाही नं वंगु कार्तिकं ज्या शुरु याःगु खःसां ज्या याइपिं मदयाः आः तक दिनाच्वंगु दु । न्हापा ठेकेदारनाप सम्झौता जूगु इलय् खुलाया दुने फुक्कं ज्या क्वचायेकेगु सहमति जूगु खःसां ज्या शुरु यासांनिसें हे ठेकेदारं दक्ष जनशक्ति हये मफयाः खुलाया दुने निगू तल्ला हे ढलान याये मफुत । थुकिं यानाः दथुइ हे उम्ह ठेकेदारं ज्या त्वःताबिलसा मेम्ह ठेकेदार मालेत हे निला बिउगु खँ वय्कलं कनादिल ।
वय्कःया कथं दक्ष जनशक्ति मदयाः छखे छेँ दनेगु ज्या लिबाःगु दुसा मेखे गुलि लिबात उलि हे निर्माण खर्च अप्वइगु व बैंकया ब्याज समेत थहां वनीगु जुयाच्वंगु दु । ‘छेँ त्वःताः बालं च्वनाः दनेगु शुरु याना तर थुखे छेँ दने सिमधः उखे बाः पुलेमालाः मेगु हे चिन्ता जुयाच्वंगु दु ।’ वय्कलं दुःख प्वंकादी ।
अथेहे धाडिङय् छेँ जुयाः किपूया त्याङ्लाफाँटय् छेँ दनाच्वंम्ह अशोक श्रेष्ठया समस्या नं अथे हे दु । वय्कःया कथं सुथय् ज्या यायेत वःम्ह मनू जा नये धुंकाः लिहां मवसे मेथाय् वना बी । वय्कलं धयादी – ‘छम्ह हे ठेकेदारं तःथाय् ज्या कया तइ अले ज्या याइपिं मदु धकाः छम्ह निम्ह जक ज्या याइपिं छ्वया हइ, थथे यानाः ला गबले छेँ दनेगु क्वचाइ ?’
इन्जिनियर सुरेन्द्र खड्गीया धापू कथं २०७२ साल वैशाख १२ गते ब्वःगु तःभुखाचं दुनावंगु फुक्कं छेँ दनेगु खःसा सरकारं थनया ल्याय्म्हतय्त हे तालिम बीमाःगु आवश्यकता दु ।
मनूत थन ज्या मदु धकाः विदेश वनाच्वंगु दु । यदि उमित स्वलांनिसें खुला तक तालिम बिल धाःसा थन हे लछिया स्वीद्वः निसें पीद्वः तक अःपुक हे कमे याये फइगु अवस्था आः दु । यदि थनया ल्याय्म्ह पुस्तायात तालिम बीगु खःसा झिंन्यादँ तक ज्याया अभाव मजुइगु वय्कःया अनुमान दु ।
भुखाय् ब्वनेधुंकाः बुंगय् थम्हं पीम्ह स्थानीय वासिन्दायात दकःमि, सिँकःमिया तालिम बियागु खँ वय्कलं कनादिल । वहे इलय् येँय् नं थज्याःगु तालिम बीत कुतः यानागु खँ कनादिसें अबले नेवाः नुगः नांगु संस्थां थुकी चिउताः प्वंकूगु खःसां ज्यां निरन्तरता धाःसा काये मफुगु खँ वय्कलं कनादिल ।
मेखे ठेकेदारतय् धापू धाःसा मेगु हे दु । यक्वस्यां छेँ दनेगु तयारी याःसां थःपिंसं ज्या यायेमफुगु खँ येँया तुपेकया ठेकेदाज्यामि माक्व दु तर डण्डी चीपिं, दकःमि, फर्मा ताइपिं दक्ष जनशक्ति मदु अले ठेक्का कयां छु याये ?’ र राम श्रेष्ठं कनादी । ‘ज्या सःपिं हे मदु गथे यानाः ठेक्का कायेगु ?’ वय्कलं न्ह्यसः तयादी, ‘

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.