All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

असनय् द्यः ल्वाकल (च्यापाः किपा)

पाहाँचःह्रेया झ्वलय् थौं मंगलवाः न्हिनय् असनय् द्यः ल्वाकल । कंग अजिमा, वँचु अजिमा व लुमधि अजिमाया द्यः ल्वाकूगु खः । द्यः ल्वाकेबलय् वँचु अजिमा व लुमधि अजिमाया दिकातःगु खःयात कंगः अजिमां स्वचाः चाःहिलाः निगुलिं द्यःखःलिसे च्याकातःगु तिंप्वाः हिलेगु याःगु खः । द्यःपालाःपिं खः क्वबिइगु न्वः कथिइ च्वय् च्वनाः तिंप्वाः हिलेगु याइ ।
सोमवाः बहनी थथे यानाः तिंख्यलय् नं द्यः ल्वाकूगु खः ।

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.