All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

थुगुसी झिंप्यसःयात स्वयम्भू भ्वय् नकल

ने.सं. ११३७ चिल्लागा सप्तमि, सोमवाः

थुगुसी स्वनिगःया साय्मितय् परम्परागत स्वय्म्भू भ्वय् (न्हय्सः साय्मि भ्वय्) या झ्वलय् झिंप्यसःयात भ्वय् नकेगु ज्या जुल । केन्द्रीय मानन्धर संघया ग्वसालय् दँय्दसं होलिपुन्हि धुनेवं न्हापांगु शनिवाः साय्मितय्सं परम्परागत स्वयम्भू भ्वय् न्यायेगु याना वयाच्वंगु खः ।

मरुध्वाखा खलः मानन्धर समाजया व्यवस्थापनय् थुगुसी स्वयम्भू भ्वय् भुइख्यलय् जूगु खः । स्वयम्भू भ्वय्या हे दथुइ संघया स्वास्थ्य उपसमितिया ग्वसालय् जूगु हिदान ज्याझ्वलय् नीच्याम्हेसिनं हिदान यानादीगु दु । हिदान जुयाच्वँच्वं वा वयाः छुं ई प्रभावित जूगु खः ।

थुगुसी स्वयम्भू भ्वय्या दथुइ साय्मि समाजया दकलय् थकालिम्ह व्यक्तित्व कथं दैसाः त्वाःया १०० दँ दुम्ह ललितमान मानन्धरयात देय् थकालि व मरुध्वाखा खलःया ९२ दँ दुम्ह सिद्धिलक्ष्मी मानन्धरयात देय् नकिं कथं हनेज्या याःगु खः ।

अथे हे थुगु दँय् ज्या जंक्व क्वचायेकूपिं न्याम्हेसितं नं हनापौ लःल्हासें सम्मान याःगु खःसा न्हू इहिपा याःपिं नीप्यज्वः तिपूयात नं दसिपौ लःल्हाःगु खः ।

संघया सभापति देवकुमार मानन्धरया सभापतित्वय् जूगु ज्याझ्वलय् उपसभापति बद्रीनारायण मानन्धरं लसकुस यानादीगु खःसा देय् थकालि, देय् नकिं व ज्या जंक्वं क्वचाये धुंकूपिंत संघया सभापतिं हनापौ व उपसभापतिं स्वांमाः क्वखायेकाः सम्मान यानादीगु खः । अथे हे इहिपा यानादीपिं निम्हतिपूयात संघया सभापतिं दसिपौ लःल्हानादीगु खः ।

थुगुसीया स्वयम्भू भ्वजय् इहिपा यानादीपिं भौमचापिनि दथुइ जूगु ‘तातो आलु’ कासाय् गीता मानन्धर न्हूसाय्मि (न्हूसाः) न्हाप लाःगु खःसा रोमी मानन्धर (न्हूसाः) लिउ लाःगु खः । न्हाप जूम्हेसिनं निम्हेसिया निंतिं चितवन सौराहाय् निचा स्वन्हु चाःहिउ वनेगु व लिउ लाःम्हेसित पोखरा चाःहिउ वनेगु सिरपाः त्याकादीगु खः ।

आकिवं स्वयम्भू भ्वय् व्यवस्थापनया भाला फल्चासाः व तःखाछेँ खलःयात मंकाःकथं पाःब्व पौ नं लःल्हाःगु खः ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.