विश्वकप २०१८

मेमेगु

थौंकन्हय् इन्टरनेटय् झी छुं माले माल धाःसा तुरुन्त लुमनीगु गुगल हे खः । गुगलय् मालेबलय् झीत माःगु न्ह्यागु नं डिजिटल सामग्री लुइकेफु । उकिं इन्टरनेटया सर्च इन्जिनय् गुगुलयात सुनां नं ध्वये मफु । तर आः गुगुल इन्टरनेटय् जक माले मखु, अन्तरिक्षय् हे न्हूगु तथ्य लुइकेत ज्या वःगु दु । वैज्ञानिकतय्सं थ्व हे गुगलया ग्वाहालिं अन्तरिक्षय् […]