विश्वकप २०१८

उसाँय

गोलभ्यारा अप्वः थें तरकारि दयेकेत छ्यलीगु खः, तर थःगु थीथी पौष्टिक गुणं यानाः आः गोलभ्यारायात सिसाबुसाया दर्जा बीगु यानाहयेधुंकल । विशेषज्ञतय्गु धापू कथं गोलभ्याराय् स्याउ व सन्त्रासिइ स्वयां अप्वः पौष्टिक तत्व दु । अथे जूगुलिं न्हिं निक्वः गोलभ्याराया जूस न्हिं न्हिं हे त्वनाच्वन धाःसा फाइदा हे जुइ । गोलभ्यारा सलादया रुपय् अथवा जूसया रुपय् सेवन यात धाःसा अप्वः […]

प्वाथय् गर्मी जुइगु न्ह्याम्हेसितं जुयाच्वनीगु समस्या खः । मसला यक्व दुगु, चटपट नसाज्वलं, जंकफुड वा तसकं पालुगु नलकि थज्याःगु समस्या वयाच्वनी । थौंकन्हय्या अनियमित जीवनशैली व नयेत्वनेगु बांमलाःगु शैलीं यानाः नं थज्याःगु समस्या जुयाच्वनी । प्वाथय् गर्मी जुलकि प्वाः हिइया वइ । प्वाथय् गर्मी जुयाः प्वाः हिइया वल धाःसा छेँय् हे थ्व वासः दयेकाः नयेफु, गुकिं प्वाः हिइगु याउँसे […]

मिजंतय् वीर्यय् शुक्राणु म्हो जुल धायेवं वयागु प्रजनन क्षमता नं म्हो जुइ । तर आः जूगु छगू शोध लिपा वैज्ञानिकतय्सं शुक्राणु म्हो जूपिं मिजंतय्सं मचा बुइके मफुगु खँय् जक चिन्ता कायेगु मखुकि थःगु स्वास्थ्ययात कयाः ध्यान बिइगु वेश जुइगु सुझाव बिउगु दु । उगु शोधं शुक्राणु म्हो जूपिं मिजंतय्त मेमेगु स्वास्थ्य समस्या नं खनेदुगु लुइकूगु खः । शुक्राणुया […]

झी मसला प्वःचिइबलय् तयेमाःगु छता किसमिस नं खः । थ्व चाकुसे च्वनाः साःगु मसला (ड्राइ फ्रुट) खः । थुकियात मरिचरि, तरकारि, पुलाउ आदिइ ल्वाकछ्याना बिइबलय् सवाः न साइ, अले पौष्टिकता नं अप्वः । थ्व स्वकं नःसां मेमेगु मसला काजु, मस्र्याबरां, ख्वःसिं आदिलिसे ल्वाकछ्यानाः नःसां झीत तागत द हे दइ । थुकिं सने हे मास्ति मवःपिंत नं फुर्ति वयेका बिइ । […]

कागतिया रसयागु फाइदाया बारे ला झी मध्ये आपाःसिनं सि हे सिउ । अथे जुयाः झीसं न्हियान्हिथं जीवनय् कागतियात विशेष रुपं छ्यलेगु याना वयाच्वनागु दु । तर कागतिया ख्वला छु यायेगु ले ? उकियात ला आपाःसिनं वांछ्वयेगु हे यानाच्वंगु दइ । छाय्कि उकिया गुण झीसं सियाच्वंगु मदु । उकिं झासँ, थौं झीसं कागतिया ख्वलाया गुणया बारे सिइके – क्वँय् बल्लाकी कागतिया […]

थौंकन्हय् नेपाःयापिं मिसातय्त नं ब्रेस्ट क्यान्सर जुइगु समस्या अप्वया वयाच्वंगु दु । इलय् हे सचेत मजुइगु कारणं यानाः ल्वय् म्हसीके लिबाइगु व उकिं ज्यान हे खतरा जुइगु नं जुयाच्वंगु दु । तर थुकिया लिसेलिसें थ्व ल्वय्या बारे यक्व हे भ्रम नं न्यना वनाच्वंगु दु । झासँ, थौं थन अज्याःगु हे छुं छुं भ्रम व वास्तविकता […]