मनःसां शक्तिशालीपिं

सम्पादकीय

सरकारयात थौंकन्हय् नये मखंपिं मनूतपाखें मखु, नये खनाः नं मनया बीपिं मनूतय्सं कपाः स्याकाच्वंगु दु । नये खंपिं मनूतय्पाखें ला छुं समस्या दुगु हे मखुत । व त्वःता हे छ्वये । नये मखंपिंपाखें नं छुं समस्या मदु हे धाःसां जिउ । छाय्धाःसां गबले गबले उमिसं नये मखन धाइ अबले अबले नयेगु छप्वः वांछ्वया बिल कि उपिं सुम्क च्वनी ।

उकिं उमित नं त्वःता हे छ्वये । त्वःते मजिउपिं ला अज्याःपिं खः गुपिं नये खंसां मनसे सुम्क च्वना बी । नये मखंगु ला ख हे मखु । तर नये खंसां नया धाःसा बी मखु । न धकाः न्ह्यःने हे तया बिउसां नइ मखु । थज्याःपिं का दकलय् ग्यानापुपिं । मनयाः जक हे कायल याना बीगु । आः थ्व डा. गोविन्द केसी धाःम्ह मनूयात हे स्वयादिसँ ले ।

नये मखंम्ह ला मखु नि वय्कः । नये जक धाःसा ला माक्वं नये दुम्ह खः । तर ग्व, नःगु हे मखु । हप्तौं तक हे नया बीगु मखु । आः यायेगु छु ? मनइम्ह व, चिन्ता चाहिँ सरकारयात का । प्वाक्क हानं छुं जुइ ला धकाः । येँय् मनूतय्सं जुस जक त्वंकः वल धकाः डा. केसी जुम्लापाखे वनाच्वंगु दु ।

अन नं मनसें हे च्वनाच्वन । लः तक हे त्वनेगु मदुथाय् जुस त्वनेगु ला खँ हे मंत ।थुखे येँय् हानं गंगामाया धाःम्ह मेम्ह जिथि छम्ह दनि का । वय्कलं नं छुं हे मनसे सरकारयात दुःख बियाच्वंगु दु । सरकारं न धकाः गुलि बिन्ती यात । तर अहं, नःगु हे मखु । वय्कलं मनयाः नं सरकारयात टेन्सन का ।

खास ला मनूया शरीरय् नल कि तिनि हे शक्ति वइगु खः । तर गबलें गबलें मनसें नं मनूत शक्तिशाली जुइफइगु जुयाच्वन का । मनयेबलय् शरीर ला कमजोर जुइ, तर मनू चाहिँ शक्तिशाली जुइगु जुयाच्वन । आश्चर्य !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS