चक्रे राजकुमार

#गोविन्द श्रेष्ठ

तस्सकं दुःख सियाः सित बिचरा चक्रे । वया निम्ह कायपिं दुगु खः । यक्व दँ दत निम्हं बेपत्ता । गन वं, गन वं ? वया कलाः नं पय्नं वने धुंकल हँ मेथाय् हे । थौं गामय् च्वंपिं मिले जुयाः ख्वःमि तयाः वया दाहसंस्कार क्वचायेकल । किस्न साहुया भरिया जुयाः वया लिउलिउ कापः थू थू कुबियाः गांगामय् वनाः कापः मिउ जुइम्ह बिचरा चक्रे ।

तर न्ह्यइपुगु खँ ला छु धाःसा किस्न साहुया नं साहु खः थ्व चक्रे । किस्न साहुयात कापः व्यापार यायेत लाय् बिउम्ह हे व । अथेसां किस्न साहुया भरिया जुया जुइगुलिइ हे आनन्द वः वयात । लय्लय् पतिकं खुरु खुरु दांया ब्याज वयाच्वनीगु । भरिया ज्याला अलग्ग । अले किस्न साहुया लिउ लिउ जुइबलय् नयेगु, त्वनेगु फ्रि जुइगु हे जुल । बस्, गा हे गात नि, थुलिं अप्वः मेगु छु मानि चक्रेयात ।

न्हापा च्या हे त्वने मसःम्ह चक्रे …. । किस्न साहुया सङ्गतं च्या त्वने सयेकल । किस्न साहुया सङ्गतं हे म्हुतुसी कताकाः टिप्वाल चुरोट नं त्वने सयेकल । कस्तुरिबिन यानाः ख्येँ कालाः नयेगु, बुट्टा दुगु नाइलन मोजा न्ह्यायेगु फुक्क किस्न साहुया सङ्गतं सयेकल चक्रें नं ।
न्हापां च्या त्वंबलय् वया म्हुतुसिइ गज्याःगु स्याथाक्क पूगु ।

च्यां पुनाः ग्वःन्हु तक ला वया मेच्वका हे ह्याउँसे च्वनाच्वंगु । न्हापां नाइलनया मोजा न्ह्याःबलय् नं छ्यारा छ्यारा तज्याःगु वया ग्वालिं गज्याःगु नक्सां जक ध्वय्पिउगु न्हूगु मोजाय् । अथेहे च्यार्रर सः वयेकाः नाइलनया सुकाति चचबुनाः हाज्या हाज्या वःगु ।तर लिपा चक्रे मेम्ह हे मनू जुल । सुकुलिइ तयाः, इस्त्री दुगु लं फिनाः स्याम्पुल नक्सां जुइम्ह जुल व ।

किस्न साहुं ला वयात ‘राजकुमार’ धकाः हे नां छुना बिल । किस्न साहु… । देश नयाः शेष जुयाच्वंम्ह मनू । याक्वप्वालय् हेक्साद्यः दुम्ह हँ व ।
न्हापा न्हापा जूसा तपुलि चाःचाः हुइकाः फि फि त्वँचात हायेकाः न्ह्याबलें घ्वाँय् घ्वाँय् छ्यं चासुम्वया च्वनीम्ह चक्रे । न्ह्याथाय् वंसां भ्याग्राक्क बँय्सं फ्यतुइम्ह व । लिपा चकति लानाः फ्यतुकीगु जुया वल किस्न साहु नं ।

गामय् खसी, दुगु स्याक्वपतिकं वयात नं छगू भाग तयेके छ्वया हइगु जुयावल किस्न साहुनं । गुबलें गुबलें ला चलःचा, सुकुभत्तु, बँदेलया ला नं तयेके छ्वया हइगु जुयावल । ध्यबाया खँ हे दुगु मखु । हिसाबय् छाया तइ, बस् ! आखिर राजकुमार ला खत व ।तर लिपा किस्न साहुं चक्रेया कित्ता छकु नामसारि याना काल ।

उकिं लिपा बुलुहुँ बुँ नं नामसारि याना काल । उकिं नं लिपा छेँ नं नामसारि याना काल ।थौं चक्रे हाःनाः मदयेकाः सित । तर किस्न साहुया हिसाबकथं आः नं वया प्यद्वः दां कायेमानि हँ बिचरा चक्रेयाके ।
साभार ः पलिस्था दँपौ ल्याः २५

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS