यातायात सिण्डिकेट अझ मेगु छुं ई

येँ – देय्या यातायात ख्यलय् व्याप्त जुयाच्वंगु सिण्डिकेट प्रणाली थौं साउन १ गते निसें पूवंक हे चीका छ्वयेगु धकाः सरकारं याःगु तयारी अन्ततः पूरा मजुइगु जूगु दु । थुकिया लागिं सरकारं याये माःगु गुलिखे अध्ययन व तयारीया ज्या सम्पन्न मजूगु कारणं थ्व प्रणाली अझं कायम हे जुयाच्वनीगु खँ सूत्रं धाःगु दु । आःयात अझ मेगु छुं ई कायम जुइ धाःसां वास्तवय् गबले तक कायम जुइगु खः धइगु खँ धाःसा सी मदुनि ।

सूत्रतय्सं धाः कथं सरकारं खास यानाः थौं साउन १ गतेनिसें सिण्डिकेट हटे यायेगु खःसा देय्न्यंकं गुलि यातायात सञ्चालन जुयाच्वंगु खः, उमिगु रुट गन गन लाः, दुर्घटना बीमा गय् यानाः व्यवस्था यायेगु व यातायात समितितय्सं मुंका तःगु कोषया व्यवस्थापन गय् यानाः यायेगु धइगु सवालय् छुं तयारी मयाःगु कारणं थनिंनिसें हटे याये धाःसां नं सिण्डिकेट कायम हे जुयाच्वनेत्यंगु खँ धाःगु दु ।

सरकारं सिण्डिकेट खारेज यायेगु लागिं थनिंनिसें देय्न्यंकं चायेका तःगु फुक्क हे यातायात समिति खारेज जुइ धयातःगु खः । आः थ्व घोषणापाखें सरकार लिचिउगु दु । समितित खारेज यानाः कम्पनीइ दर्ता याः वा धकाः धयातःगु आह्वान धाःसा कायम हे दनिगु व दर्ता याः वःसा दर्ता याना बीगु ज्या धाःसा न्ह्याना हे च्वनीगु खँ यातायात व्यवस्था विभागं धाःगु दु ।

उखे यातायात व्यवसायीतय्सं धाःसा सरकारं सिण्डिकेट खारेज याये धाःसां थ्व उलि अःपुगु ज्या धाःसा मखु धाःगु दु । यातायात समितितय्सं दुर्घटनाया क्षतिपूर्ति बीगु लागिं धकाः दयेकातःगु कोषया ध्यबा गय् यानाः व्यवस्थापन यायेगु धकाः धाये मफुतले कम्पनी जक दर्ता यानां समस्या समाधान जुइ मखु धाःगु दु । उगु कोषय् यक्व मनूतय् ध्यबा लानाच्वंगु व गुलिसिया छेँ तकं उकी तयातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS