मनपायात शिक्षां अभिलेख मबियाः समस्या

देय्या शासकीय व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश व संघीय यानाः स्वंगू तहया संरचनाय् वने धुंकूगु दु । देय् स्वंगू तहया संरचनाय् वनेधुंकाः न्हापा जिल्ला शिक्षा ज्याकूपाखें संचान जुयावयाच्वंगु विद्यालय आः स्थानीय तहया अधिकारयात वंगु दु । सैद्धान्तिक रुपं विद्यालय व्यवस्थापन स्वयेगु भाला स्थानीय तहयात वंसां व्यवहारिक रुपं उकिया कार्यान्वयन मजूगुलिं समस्या पिहां वयाच्वंगु दु ।

जिल्ला शिक्षा ज्याकू, येँय् नं आतक नं येँ महानगरपालिकायात विद्यालय अभिलेख लःल्हायेगु ज्या मयाःगुलिं विद्यालय क्षेत्रया अध्ययन यायेगु ज्याय् समस्या जुयाच्वंगु दु । थगुने बैशाख महिनाय् जूगु स्थानीय तहया निर्वाचन धुनेवं हे माध्यमिकस्तरया शिक्षा स्वयेगु भाला स्थानीय तहयात बिउगु खःसां जिल्ला शिक्षा ज्याकुथिं येँमनपायात आतक नं अभिलेख हस्तान्तरण मयाःगुलिं अध्ययन यायेत समस्या जुयाच्वंगु खः ।

थुकिया निंतिं विद्यालय सम्बन्धी न्हियान्हिथंया ज्या यायेत व समग्र पक्षयात जानकारी तयेगु निंतिं यैँ मनपायात समस्या जुयाच्वंगु येँ मनपा शिक्षा विभागया प्रमुख प्रल्हाद अर्यालं जानकारी बियादीगु दु । वय्कःया कथं विद्यालय बारे समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी व शिक्षकया ल्याः मर्ज जूगु विद्यालयया जानकारी थेंज्याःगु विषयय् अभिलेखय् दयेमाः । येँ मनपा शिक्षा विभागं तःक्वः हे शिक्षा ज्याकूयात अभिलेख उपलब्ध याना बीत इनाप याःसां सुनुवाई धाःसा जुयाच्वंगु मदु ।

उखे जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलं येँ मनपां अभिलेख काः वल धाःसा गुगुं नं इलय् बीत थःपिं तयार दुगु धयादीगु दु । ‘कानुनं हे थ्व विषयय् स्थानीय तहयात जिम्मा बी धुंकूगुलिं शिक्षा कार्यालयं थुकियात पने तयेगु खँ हे जुइमखु, अभिलेख आपालं दु, उकिं उकियात तयेत थाय् नं आपालं मात्राय् आवश्यक जुइ, काः वयेत सःतूसां येँमनपाया प्रतिनिधिपिं वयाच्वंगु मदु’ अधिकारी पौडेलं धयादिल ।

वय्कलं धयादी, ‘येँ मनपां शिक्षा ज्याकूया भवनय् हे थःपिनिगु शिक्षा विभागया ज्या यायेत थाय् मिले याना बी माल धया वयाच्वंगु दु, थ्व सम्भव मदु । अभिलेख बीगु ज्या जक जुइ, व्यवस्थापन यायेगु ज्या ला येँ मनपाया खः । जिम्मेवारी हस्तारन्तरण याये मखंगुलिं जिमित नं समस्या जुयाच्वंगु दु ।’

येँ महानगरपालिकाया लागा दुने जक १०० गू सामुदायिक व ७०० गू निजी विद्यालय संचालन जुया वयाच्वंगु दु । उकी छगू लाख ख्वीन्याद्वः स्वयां अप्वः विद्यार्थीं अध्ययन याना वयाच्वंगुलिइ थौंकन्हय् स्वीच्याद्वलं सामुदायिक विद्यालयय् अध्ययन यानाच्वंगु दुसा ल्यं दुपिंसं निजी विद्यालयय् अध्ययन यानाच्वंगु दु । २०७२ साल बैशाख महिनाया गोरखा केन्द्र विन्दु जुयाः वःगु तःभुखाय्या कारणं विद्यालयया भौतिक संरचनाय् क्षति जुइवं गुलिखे विद्यालय छगू हे भवनय् सुथय् व न्हिनय् यानाः निगू इलय् संचालन जुया वयाच्वंगु दु ।

निजी विद्यालयं गुगुं नं इलय् भर्ना कायेगु यानाच्वंगु व सार्वजनिक विद्यालयया हकय् दँय्दसं चैत १५ गते न्ह्यव हे विद्यालयया विज्ञापन याये मदइगु व बैशाखया न्हापांगु वाः अर्थात लिच्वः पिहां वयेधुंकाः जक भर्ना काये दइगु नीतिया कारणं लिपांगु इलय् सार्वजनिक विद्यालयय् विद्यार्थी भर्ना संख्याय् म्होति वयाच्वंगु दु ।

वि.सं. २०११ निसें नक्सांकनया लिंधसाय् विद्यालय चायेके बीमाः धइगु अवधारणालिसें विद्यालय संचालन जुया वयाच्वंगु खःसां नं वि.सं. २०२८ सालय् वःगु शिक्षा ऐनया आधारय् विद्यालयया अनुमति बीगु याना वयाच्वंगु दु । थगुने २०७४ साल असोजनिसें विद्यालय मर्ज यायेगु व न्हूगु विद्यालयया निंतिं अनुमति बीगु विषययात कयाः विद्यालय निरीक्षक व स्रोतव्यक्तिं अनुगमन याना वयाच्वंगु दु । उगु ज्याया निंतिं नं अभिलेख मदुगुलिं समस्या जुयाच्वंगु दु ।

प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली, निर्देशिकाय् च्वनाः येँ मनपां न्हूगु विद्यालय चायेके आवश्यक दुगु खः वा मखु, भौतिक संरतना, आवश्यक भ्वंसहित स्थलगत अनुगमनया लिधंसाय् विद्यालय थप व न्हूगु चायेके बीगु धइगु बारे स्पष्ट यायेफइ, गुकिया निंतिं अभिलेख अतिकं आवश्यक जुइ । (रासस)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS