ख्वप छगुलिं डुबानय्, चाँगुनारायणय् चलः वयाः स्वम्ह सित (किपा स्वयादिसँ)

ख्वप- ख्वपया हनुमन्ते खुसिइ तच्वःगु खुसिबाः वयाः ख्वप व थिमि लागा डुबानय् लाःगु दु । कोटेश्वरं ख्वप वनीगु ६ लेनया तब्यागु लँय् तकं लः दुहां वयाः लँ बन्द जूगु दु । खुसिबाःया लः दुहां वयाः थिमि, सल्लाघारी, सिर्जनानगर, हनुमानघाट, राधेराधे, जगाती क्षेत्रय् फुक्कं डुबानय् लानाच्वंगु दु । राधेराधे लागाया कमेरोटार जग्गा एकीकरण दुने लाःगु बस्ती पूवंक हे डुबानय् लाःगु दु । चान्हय् हे लः दुहां वःगुलिं थनया गुलिखे मनूत छेँ नं पिहां तकं वयेमफयाच्वंगु दु ।

राधेराधे व उगु क्षेत्रया बस्तीया लिसें भाटभाटेनी सुपरमार्केट निसें सामसुङ कम्पनीतक पूवंक हे डुबानय् लानाच्वंगु दु । राधेराधे न्ह्यःनेया पुलांगु थिमिइ वनेगु निकोसेरा तक डुबानय् लायेवं अनया मनूत छँय् पिहां वयेगु अवस्था हे मजुयाच्वंगु खँ धाःगु दु ।
थनया छेँ दुने छतँ जायेक लः थहां वयाच्वंगु दु । छतँय् च्वंगु लासाफांगा लिसें फुक्क फुक्क डुबानय् लानाच्वंगु दु ।
थिमिया अरनिको राजमार्ग खण्डया निगुलिं क्षेत्र नं डुबानय् लानाच्वंगु दु । बालकोट वनेगु बस्ती व गठ्ठाघरया क्वय्या ब्व नं डुबानय् लानाच्वंगु दु ।

मेखे मनोहरा खुसिबाः वयाः बस्तीइ दुहां वयेवं जडीबुटीइ च्वंगु सुकुम्बासी बस्ती पूवंक डुबानय् लाःगु दु । थन नं छेँ नं पिहां वयेगु अवस्था मजुयाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

खुसिबालं डुबानय् लानाच्वंपिं मनूतय्त क्रेन व डुंगा हयाः उद्धार याःगु खः । लिवाली लागाय् नं लः जाया वयेवं कमविनायक सडक थौं सुथय् निसें बन्द जूगु दु ।

ख्वपया सिद्धि अस्पताल क्षेत्रय् डुबानय् लानाः थनया छपु ताँ नं चुइका यंकूगु खँ धाःगु दु ।

मेखे ख्वपया हे चाँगुनारायणया मझुवा त्वालय् चलः वयाः छखा छेँ ल्हायेवं अन च्वनाच्वंपिं स्वम्ह सीगु दु । द्यनाच्वंगु इलय् चलः वःबलय् ६९ दँया हिरा लामा व वया ६२ दँया कलाः पानमाया लामा व उमि स्वदँ दुम्ह छय सम्पदा लामा सीगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS