लिंग व लैंगिकता सम्बन्धी खँग्वः मुना

येँ – थःत ‘ट्रान्सजेण्डर’ धकाः म्हसीका बी ययेकादीम्ह नेवाः आन्दोलनया अभियन्ता रुक्साना कपालीं नेपाल भाषा ख्यलय् छगू न्हूकथंया सफू पिकयादीगु दु । नेवाः वाङमयया गुगुं नं विधाय् आः तक खने मदुनिगु लिङ्ग (सेक्स) व लैंगिकता (जेण्डर) विषयलिसे सम्बन्धित खँग्वःत मुनाः वय्कलं थ्व सफू पिकयादीगु खः ।

‘नेपालभाषाया जाः व यसु सम्बन्धी खँग्वः मुना’ नां तयाः पिथंगु उगु सफुली ‘सेक्स’ व ‘जेण्डर’ बारे आः तक गबलें प्रयोगय् मवःनिगु खँग्वःत दुथ्याकातयागु खँ वय्कलं कनादीगु दु । खास यानाः समलिंगी, तेश्रोलिंगी, द्विलिंगी आदि (एलजीबीटीआई) ख्यःलिसे सम्बन्धित खँग्वःत नेपालभाषाय् मदु ।

उकथंया लैंगिक अवस्थाया मनूतय्त नं नेवाः ख्यलय् स्थापित यायेगु व उमिगु अधिकार व प्रतिष्ठाया खँयात वहसय् हयेगु ताः तयाः थ्व सफू पिकयागु खँ च्वमि कपालीं कनादीगु दु । थुकी दुथ्यानाच्वंगु गुलिखे खँग्वःया कारणं विवाद समेत जुइफुगु खँ स्वीकार यासें कपालीं अज्याःगु विवाद व वहसपाखें हे छगू सकारात्मक लिच्वः पिहां वइगु आशा नं यानादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS