घरबाटो सिफारिश व नक्सा पास रोक्का

मध्यपुर थिमि नपा व प्राधिकरण विवाद

नगर विकास प्राधिकरणपाखें संचालन जुयाच्वंगु कमेरोटार व दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना दुनेया छेँया नक्सा पास व घरबाटो सिफारिस मध्यपुर थिमि नगरपालिकां रोके याना बिउगु दु । कमेरोटार जग्गा एकीककरण आयोजना व दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाया अध्यक्षतकं जुयाच्वानादीम्ह मध्यपुर थिमि नगरपालिकाया प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठं पत्रकार सम्मेलन हे यासें उकथंया निर्णय न्यंकादीगु खः ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठं धयादिल, ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना शुरु जूगु झिंच्यादँ दयेधुंकल, अन दुने जुयाच्वंगु अनियमितता छानविन यानाः आयोजनाया दक्वं जिम्मेवारी नगरपालिकां कायेगु नगर परिषदं निर्णय यायेधुंकूगु अवस्थाय् प्राधिकरणं हथाय् चायाः नगर प्रमुखयात अध्यक्षपाखें चिइकाः थःगु यकःति यायेगु गैरकानूनी निर्णयया नगरपालिकां घोर भत्र्सना यानाच्वना ।’

नगरपालिकाया २१ क्वःगु बैठकं कमेरोटार व दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनां विकसित घडेरी मीत धकाः पिथंगु सुचनाय् न्ह्यथनातःगु जग्गा मीगु निंतिं घरबाटो सिफारिस लगायतया ज्याय् रोक लगे यायेगु व मालपोत ज्याकू ख्वपय् तकं रोक्का तयेगु निंतिं पौ छ्वयेगु निर्णय याःगु खः ।

नगर विकास ऐन २०४५ व थौंकन्हय्या उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ कथं संचालनय् दुगु जगा एकीकरण आयोजनाया जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिया अध्यक्ष स्थानीय नगर प्रमुख दइगु व्यवस्था जुयाच्वंगु खःसां नं प्राधिकरणया वंगु जेठ २२ गतेया बैठकं नगर प्रमुख श्रेष्ठयात चिइकाः निगुलिं आयोजनाया जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिया अध्यक्षय् जिल्ला समन्वय समिति ख्वपया अध्यक्षयात तयेगु निर्णय याःगु खः ।

प्राधिकरणं नगरप्रमुखयात अध्यक्षं चिइकूगु छन्हु लिपा हे सार्वजनिक सुचं जारी यासें कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाया जग्गा टुक्रात मीगु धकाः धाःगु खः । जग्गा मीगु निंतिं धकाः तःगु न्हूगु घडेरीया नामसारी, छेँया लँ (घरबाटो) व नक्सा पासय् रोक लगे यानागु नगरपालिकाया प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीं जानकारी बियादिल ।

नगरपालिकाया उपप्रमुख अञ्जना मधिकःमि, सकलें वडाअध्क्षपिं, नगर कार्य पालिकाया दुजःपिनिगु उपस्थितिइ नगर प्रमुख श्रेष्ठं स्थानीय सरकार विरुद्ध प्राधिकरण न्ह्याः वंगु द्वपं बियादिल । वय्कलं प्राधिकरणया औचित्य मदयेधुंकूगु धासें प्राधिकरण खारेज यायेत तकं माग यानादिल ।

जनताया जग्गाय् मनोमानी धंगः भाः तयाः मीगु, आयोजनाया ज्या दक्वं सिमधयेकूसे तःक्वः तःक्वः म्याद थप यानाः अन जुयाच्वंगु मनोमानी व भ्रष्टाचार पनेत स्वःगुलिं हे नगरपालिकाया प्रमुखयात अध्यक्ष पदं चिइकेगु ज्या जूगु धासें तम्वःपिं नगरपालिकाया पदाधिकारीतय्सं आयोजना नगरपालिकायात हस्तान्तरण मयात धाःसा छुं नं ज्या न्ह्याके मबीगु ख्याच्वः तकं बिउगु दु ।

नगर प्रमुख श्रेष्ठं निगुलिं आयोजना नगरपालिका मातहतय् संचालन जुइमाःगु अडान तयादिसें नगर परिषद्पाखें तकं स्वीकृत यानाः आयोजनाया जिम्मेवारी कायेगु तयारी याना च्वंक च्वंकं हे प्राधिकरणया प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीं आःयागु हे व्यवस्थाकथं आयोजना चले यायेत जबरजस्ती याना वयाच्वंगु इपिं पदाधिकारीतय् धापू दु ।

प्राधिकरणं कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाया आयव्यय पारदर्शी रुपं मतःगु व लेखा परीक्षण तकं मयासे करोडौं तका दां अपचलन याःगु नगरपालिकाया द्वपं दु । प्राधिकरणया ख्वप शाखाया प्रमुखया रुपय् नवराज प्याकुरेल वये धुंकाः कमेरोटारया जग्गा एकीकरण आयोजनाय् जक न्याक्वः स्वयां अप्वः व दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना दुनेया जग्गाया घडेरी निक्वःतक विक्री यायेधुंकूगु दु ।

ख्वप नगरपालिकाय् संचालन जुयाच्वंगु निगू आयोजना धाःसा प्राधिकरणं नगरपालिकायात हस्तान्तरण यायेधुंकाः शुरुंनिसें हे नगरपालिकां हे आयोजना संचालन याना वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS