तःधंगु ल्वय्या भत्ता मबीगु

येँ – सरकारं हःगु न्हूगु बजेटं क्यान्सर, किड्नी, दुगःक्वँय् आदि थेंज्याःगु तःधंगु ल्वचं ग्रस्तपिं ल्वगितय्त जीवन निर्वाहया लागिं लय् न्याद्वः तका भत्ता बीगु धकाः न्हापा यानातःगु निर्णय लित कायेवं उगु ल्वय् दुपिं विरामीत निराश जूगु दु । सरकारं अज्याःगु भत्ता बी धायेवं करिब निसःम्ह ल्वगितय्सं उकिया लागिं निवेदन समेत बियातःगु खःसा आः उगु निवेदन छु जुइ धकाः अन्यौल जूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS