ज्वालामुखीया फाइदा नं दु

ज्वालामुखीया बारे ला यक्वसिनं न्यनातःगु हे दइ । ज्वालामुखी स्वयेगु ला त्वःतादिसँ, न्यनेमात्रं हे थ्व तसकं ग्यानापु धइगु झीगु न्ह्यइपुइ वये धुंकी । ज्वालामुखी विस्फोट जुल धाःसा उकिं आपालं विनास व गाक्कं धनजनया क्षति याइ धइगु झीसं न्यना तयागु खः । उकिं थ्व तसकं ग्यानापु ।

ज्वालामुखी नं अनेक प्रकारया दु, अले उकिं बेफाइदा जक मखु फाइदा नं याइ । थथे धायेबलय् काचाक्क सुं पत्याः मजुइफु । तर थ्व सही खँ खः । अमेरिकाया हवाई राज्यय् च्वंगु ‘माउण्ट किलुआ’ नांया छगू सक्रिय ज्वालामुखी दु । ज्वालामुखी धायेवं झीसं सहज रुपं हे अनुमान याये फु कि थ्व गुलि भयावह जू ।

अले झीसं थ्व नं न्यना वयाच्वनागु खः कि ज्वालामुखीं विनाश बाहेकं छुं याइमखु । यदि झीसं थथे हे तायेकाच्वनागु खःसा झी भ्रमय् दु । न्यनेबलय् अजू चायेफु कि ज्वालामुखीया मित्याः व उकिं पिहां वइगु क्वाःगु लाभां पृथ्वीया तापक्रम ख्वाउँकेगु नं ज्या याइ । मित्याः व ह्याउँसे च्वंगु लाभा पिहां वइगु थ्व हे ज्वालामुखीं पृथ्वीयात ख्वाउँका तयेगु निंतिं नं भूमिका म्हितात्वंगु दु ।

ज्वालामुखी विस्फोट जुयाः उकिया राग व उकिं पिहां वइगु सल्फर डाइअक्साइड थेंज्याःगु रासायनिक तत्व फसय् न्यना वनेगु याइ । ज्वालामुखी विस्फोट जुइबलय् द्वलंद्वः फिट च्वथ्यंकं छ्वम्हुया वनी । थुकिं पृथ्वीइ वइगु सुद्र्यःया किरणयात घ्वायेत ग्वाहालि याइ ।

अथे हे पृथ्वीया वातावरणया तापक्रम न्यना वनेगु गुगु प्रक्रिया खः उकियात नं ज्वालामुखीं म्हो यायेत भूमिका म्हिताच्वंगु दइ । थुकियात वैज्ञानिक भासं ‘ग्लोबल डिमिङ’ धाइ । ज्वालामुखी विस्फोट जुयाः पिहां वइगु लाभाय् थीथी कथंया बहुमूल्य पत्थर, खनिज व निर्माण सामग्री दइगु जकमखु ज्वालामुखीपाखें थीथीकथंया उपभोग्य वस्तु नं तयार याये फइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS