थुगुसी बुंगद्यःया जात्रा याकनं क्वचाइगु

यल – बुंगद्यः थ्वहे वइगु २७ गते थति त्वालं जावलाख्यलय् सालीगुु जूगु दु । म्हिगः थनया भिंद्यः देगःया न्ह्यःने च्वंगु मणिमण्डपय् ज्योतिष कीर्तिकिरण जोशी व पूर्णमंगल जोशीं उगु साइत पिकयादीगु खः । २७ गते द्यः सालाः याः न्यात धाःसा वयां प्यन्हु लिपा भोटो जात्रा जुइ ।

थ्व ल्याखं वइगु वैशाख ३० गते भोटो जात्रा जुइफु । भोटो क्यनेवं बुंगद्यःया जात्रा क्वचाइ ।बुंगद्यःया जात्रायात स्वनिगःया हे दकलय् ताःहाकःगु जात्रा धाःसां थुगुसी धाःसा थ्व जात्रा याकनं क्वचाइगु जुयाच्वंगु दु । वंगु वैशाख ४ निसें थ्व जात्रा शुरु जूगु खः ।

थ्व ल्याखं जात्रा लछि हे मन्ह्यात । न्हापा लिपा जूसा थ्व जात्रा निला धइथें न्ह्याइगु खः । थुगुसी जेठ २ गतेनिसें मलमास लगे जुइगु जुयाः व स्वयां न्ह्यः हे जात्रा क्वचायेकेत्यंगु खः । मलमासय् द्यः साले मजिउगु चलन दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS