यल नगर निवेश : च्यासः त्वाःया च्यासर ध्वाखा

यल नगर निवेशया ऐतिहासिक अध्ययनया झ्वलय् उत्तरी ध्वाखात हे अप्वः धयाथें नांजायाच्वंगु खनेदु । उकिसनं त्वाःया नामं हे प्रचलित जुयाच्वंगु ध्वाखा धाःसा च्यासर ध्वाखा खनेदु । उकिं आरक्व ध्वाखाया लगतै लिपा थ्व हे च्यासर ध्वाखायात थन न्ह्यथनेमाःगु अवस्था जुल । नेवाः नृतत्व पाखें स्वल धाःसा थ्व त्वाः मुक्कं कुम्हाःतय् त्वाः धाःसां जिउ ।

थन स्थापित भिंद्यःया नामं थ्वया न्ह्यःनेसं छगू लाछि दु, खुल्ला थाय् । थ्वया उत्तरपाखेर छगू चपाःछेँया आकर्षण न्हापांनिसें जुयाच्वन । थ्व हे चपाःछेँ दँय्दसं झ्यालिंचा ल्वाकेगु धकाः तुयुगु धकिं तयाः उकिया पाताय् यौनक्रिडाया किपा मनोरञ्जक दृश्य क्यनेगु ज्या जुया वयाच्वंगु दु । भाद्र शुक्ल त्रयोदशी कुन्हु बहनीपाखे क्यनीगु थ्व ज्याझ्वः यलया येँयाःपुन्हिसिया ज्याझ्वः खः । थ्व चपाःया जवय् च्वंगु फल्चाय् ज्यापु बाजंया तालय् थुगु मनोरञ्जक दृश्य धकिंकिपाय् क्यनीगु साँस्कृतिक ज्याझ्वः खः । थौंकन्हय् थ्व जात्रा स्वयेत विदेशी पर्यटक यक्व हे आकर्षित जूगु खनेदु ।
थ्व चपाःया क्वसं गाःहितिइ स्वधाः लः हायाच्वंगु थौंकन्हय् नं चालु हे दनि । थ्वयां उत्तरपाखेर पाःचाय् क्वय्लाछिया नामं प्रचलित थासय् स्थान गणेशया देगः नापसं प्रसिद्ध चण्डिका मन्दिर स्थापित मध्यकालिक सम्पदा कथं हे मान्यता दु । थ्वयां लिउनेपाखे हाकनं क्वय्लाछि हितिगाःया नामं झ्वःलाक्क स्वधाः ल्वहंहिति दनि । थौंकन्हय् थन छधाः हितिं जक लः हायाच्वंगु दु । तर थ्वया क्वसं निधाः चिचाधंगु हितिमंगलं लः पिहां वयाच्वंगु दनि । शायद न्हापाया संरचना स्यंगुलिं जुइमाः । हाकनं थन पश्चिमय् स्वधाः हिति स्वनातःगु दनि, गुकिं थौंकन्हय् लः हायाच्वंगु मदु । थ्वया नापसं ताहाकः जः¥हुं स्वनातःगु नं सीदु । गुगुकि थौंकन्हय् स्वयां यक्व न्ह्यः हे चालु मजुइधुंकल । गाःहिति हे दयेकं थन जः¥हुं छाय् स्वनेमाल धयागु खँ नं थन विचारणीय जुइफु ।

आः थ्व क्वय्लाछिया पाःचां भतिचा कुहां वनेबलय् छगू तद्वाःगु ध्वाखा थौंकन्हय् न्हूकथं दयेकातःगु ध्वदुइ । थ्वयात हे च्यासः ध्वाखा धाइ । अले थ्वयात हे आः झीसं पुलांगु च्यासर ध्वाखाया प्रतिक मान्यता बीमाल । थ्व ध्वाखा न्हापा थन थासय् हे खः धयागु धापू न्यनेदु । परन्तु थौंकन्हय् थन सतक पिच यानातःगुलिं थुगु ध्वाखाया मौलिक त्यपुल्वहँ खनेमदु । थ्वयां पिनेसं परिखा अर्थात खाइचिं ला स्वये दइगु नं मखुत ।
थ्व ध्वाखां भतिचा क्वय्पाखेर देपाय् गाःहिति छधाः थौंकन्हय् नं दनि । थ्वया नापसं पुखू छगू नं दु । गाःहिति धाःसा चालु जुयाच्वंगु मदु । थ्वया च्वसं न्हापा छगू फल्चा दयेकातःगु दयेमाः । तर थन सतक विस्तारया क्रमय् फल्चाया अस्तित्व न्हनावंगु खँय् आः विश्वस्त जुइमाः ।
च्यासर ध्वाखा लिसें स्वानाः न्हापा थुकिया पःखाः गुकथं विस्तार जुयाच्वन धयागु खँ नं अले थन ध्वाखालिसें गढ नं संभावित खनेदयाच्वंगुयात आः झीसं अनुमान याये फइगु अवस्था खनेमदु । मध्यकालिक भौतिक संरचना यक्व हे स्यनेधुंसेंलि आः थज्याःगु अध्ययन ज्या सहज जुइमखु । तर थौंकन्हय्या स्थानीय शासन ब्वलनाः थन सांस्कृतिक चेतना अथवा जागरण वल धाःसा थुखेर छुं अध्ययन जुइगु अपेक्षा धाःसा द हे दनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS