कन्हय् नेपाः पार्टीया स्थापना दिवस

येँ – नेपाः राष्ट्रिय पार्टी पलिस्था जूगु झिदँ क्यंगु लसताय् कन्हय् शुक्रवाः थनया नेपाः ब्यांक्वेटय् विशेष ज्याझ्वः याइगु जूगु दु । पार्टी स्थापना दिवस हनाया नापनापं पार्टीया मदुम्ह सांसद बुद्ध साय्मि सम्बन्धी स्मारिक सफू नं विमोचन याइगु ग्वसाः दुगु खँ पार्टीया अध्यक्ष डा. विजयप्रकाश सैंजुं कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS