थौं होली पुन्हि

यँ- थौं होली पुन्हि देय्या पहाडी लागाय् तःजिक हनाच्वंगु दु । थौं थाय्थासय् लः व रंगं छम्हं मेम्हेसित छ्वाकाः थ्व पर्व हनी । तराई लागाय् धाःसा कन्हय् जक होली पर्व हनेगु याइ । थुगुसी होली पुन्हि कुन्हु सुनां नं उच्छृंखल ज्या मयायेमा धकाः प्रहरीं विशेष सतर्कता नाला काःगु दु । प्रहरीं वंगु छुं न्हि न्ह्यवंनिसें होली पर्व थवंथवय् जक न्ह्यइपुक म्हितेत इनाप यासें यदि लँय् वयाच्वंपिं लः वा रंगं छ्वाकल धकाः ज्वनाः सार्वजनिक मुद्दा तयेगु जुइ धकाः वंगु छुं न्हि न्ह्यवंनिसें माइकिङ समेत यानाच्वंगु खः ।

येँया बसन्तपुली वंगु अष्टमि कुन्हु थंगु चीर नं थौं हे क्वःथली । थौं बहनी ८.०३ बजे चीर क्वःथलीगु साइत दु । येँया धालसिक्वया मानन्धरतय्सं थ्व चीर क्वःथलीगु खः । थ्वयात थौं हे साला यंकाः तिंख्यलय् यंकाः च्याका छ्वइ । मारवाडीतय्सं चीर च्याकाः वःगु ह्यंग्वाः छेँय् यंकाः कुँ थनेगु ज्या याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS