छगू लाख थप दां प्राधिकरणं मसिउनि

येँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवां सरकार त्वःते न्ह्यः याना थकूगु छगू निर्णय थौंकन्हय् राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणया लागिं छ्यं स्याःगु विषय जूवंगु दु ।

देउवाया सरकारं भुखाचं पीडित जूपिंत थप छगू लाख तका दां बीगु धकाः निर्णय याःगु खः । तर थ्व दां गबले, गय् यानाः, सुयात बीगु धइगु बारे छुं जानकारी मयाःगुलिं प्राधिकरण अन्यौलय् लाःगु खँ सीदुगु दु ।

थ्व स्वयां न्ह्यः प्राधिकरणपाखें भुखाचं पीडितयात स्वंगू चरण यानाः स्वंगू लाख तका दां ग्वाहालि यायेगु निर्णय यानातःगु दु । तर आः बी धाःगु छगू लाख तका राहत खः लाकि, छेँ दनेत खः लाकि, क्षतिपूर्ति खः लाकि छु खः धकाः मसियाः प्राधिकरण अन्यौलय् लाःगु खः । लिसें सरकारं भुखाचं पीडितयात छगू लाख तका थप दां बीगु धकाः याःगु थ्व निर्णय प्राधिकरणं पत्रिका ब्वनाः तिनि सिउगु व सरकारं थुकिया औपचारिक जानकारी आः तक प्राधिकरणयात बिया महःनिगु खँ नं धाःगु दु ।

सरकारया थ्व निर्णय सार्वजनिक जुइधुंकाः आपालं मनूतय्सं प्राधिकरण ज्याकुथी वयाः थप दां बारे न्यं वयेगु यानाच्वंगु दु । पुलांगु सरकारं याःगु थ्व निर्णय न्हूगु सरकारं तत्काल कार्यान्वयन धाःसा याये मफइगु खँ मेगु सूत्रं धाःगु दु । कम से कम थ्व दँय् थ्व दां मबीगु खँ सीदुगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS