मिलेटरी अस्पतालया सूचना फ्वँसें निवेदन

येँ – थनया महाकाः द्यःया न्ह्यःने नेपाली सेनां दनाच्वंगु मिलेटरी अस्पताल बारे सूचना माग यासें छम्ह स्थानीय निवासीं निवेदन दर्ता याःगु दु । नेपाःया संविधानं बियातःगु सूचनाया हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग यासें येँ खुसिबुँया स्थानीय निवासी मनिषकुमार श्रेष्ठं सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय व येँ महानगरपालिकाय् उगु निवेदन दर्ता यानादीगु खः ।

वय्कलं थ्व न्हूगु भवन दनेत नक्सा पास याःगु दु लाकि मदु, थ्व छेँ छु प्रयोजनया लागिं दंगु खः, अन मिलेटरी अस्पताल दनि लाकि मंत, थ्व भवन दुगु जग्गा सुयागु नामय् खः उकिया सूचना माल धकाः निवेदन दर्ता यानादीगु खः ।

सूचनाया हक छ्यलाः दर्ता याःगु थज्याःगु निवेदनयात १५ न्हुया दुने लिसः बीमाःगु नियम दु । यदि मबिल धाःसा सूचना आयोगय् उकिया विरुद्ध मुद्दा तये फइगु नं कानून दु । नेपाली सेनां थ्व बाहेक चीधंगु तिंख्यः दुने नक्सा पास मयासे दनाच्वंगु ततःखागु भवनयात कयाः नं सर्वसाधारण जनतां चिउताः प्वंका हयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS